Till innehåll på sidan

Tilldelning av forskningsmedel från samarbetet KTH och Region Stockholm

KTH och Region Stockholm verkar för forskningssamarbeten som bidrar till att Region Stockholms centrala verksamheter stärks. Sedan 2014 har regionen och KTH tillsammans utlyst forskningsmedel för projekt inom hälsa- och medicinteknik, samt kollektivtrafik och regional planering.

Kommande utlysningar

Utlysning inom Trafik och region

Utlysningen öppnar 13 april 2023 och stänger 8 juni 2023.

Utlysningen Trafik och region är årligen återkommande och omfattar forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering. Utlysningen av forskningsmedel uppgår till 4.8 miljoner kronor och forskningsmedel kan beviljas i högst två år med upp till 1 miljon kronor per forskningsprojekt och år.

Ulysning inom Hälsa, medicin och teknik

Utlysningen öppnar 13 april 2023 och stänger 8 juni 2023.

KTH och Region Stockholm utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik (HMT).

Gemensamma forskningsmedel från KTH och Region Stockholm kan sökas av projekt med hög vetenskaplig kvalitet och stor nytta för regionens kärnverksamheter. Syftet med utlysningen är att bygga broar mellan teknikutveckling och bättre hälsa. Forskningen ska vara patientnära och höja vårdkvalitén.

Projektmedel kan beviljas i upp till tre år med upp till en miljon kronor per projekt och år. Såväl duration som årsbudget kan dock bli mindre. Utlysningen gäller såväl medel för helt nya projekt och för fortsättningsprojekt. För att kunna söka medel för en fortsättning ska medel ha beviljats föregående år.

Läs er och ansök här

Mer information om utlysningarna finns på www.researchweb.org/is/stockholm

Har du frågor? Vänliga kontakta Malin Linngård .

Beviljade projekt

Här kan du läsa mer om samtliga beviljade projekt inom hälsa, medicin och teknik  samt trafik och region .

Fler artiklar

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-21