Till innehåll på sidan

Samverka med näringsliv och omgivande samhälle

Samverkan med näringsliv och offentliga aktörer är ett effektivt medel för att skapa genomslag och samhällsnytta och samtidigt bidra till kvalitet och relevans i vår utbildning och forskning.

Strategiska initiativ på Research Support Office arbetar med att underlätta samverkan med privata och offentliga verksamheter för dig som forskare eller lärare.

Via våra nätverk, företag och organisationer kan du som forskare nå verksamheter och personer som kan bidra till forskningsprojekt, ansökningar mm.

Kontakter för arbetslivskoppling och samverkan i utbildningen

Regionala samarbeten

KTH har strategiska partnerskap med Stockholms stad och Region Stockholm för att stärka det långsiktiga och strategiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation och stärka kunskapsutvecklingen, attraktionskraften och välfärden i stockholmsregionen. Partnerskapet med Region Stockholm är uppdelat på två områden: hälsa och teknik och trafik och region.

Läs mer om KTH:s strategiska partners

Övriga samarbeten i regionen

KTH samarbetar med flera olika science parks i regionen som ett sätt att nå ut till små och medelstora företag:

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur du som forskare kan engagera dig i de strategiska partnerskapen eller komma i kontakt med andra externa aktörer eller verksamheter kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss på naringslivssamverkan@kth.se .

Här hittar ni våra kontaktuppgifter .