Prisma

Prisma är en gemensam e-tjänst för ansökan, granskning, signering och rapportering för Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Länk till Prisma

För att använda Prisma måste du som forskare:

  1. Skapa ett personkonto i Prisma.
  2. Registrera CV-information i Prisma, beroende på vilken utlysning du ska söka eller medverka i.
  3. Registrera information för en ansökan i ett formulär i Prisma (viss information kan biläggas som pdf-filer).

Alla ansökningar och signeringsuppgifter för Vetenskapsrådet, Forte och Formas ska utföras via Prisma. Även förfrågningar (t.ex. byte av medelsförvaltare) utförs via Prisma. Så småningom kommer även vetenskaplig och ekonomisk återrapportering utföras i Prisma (under utveckling av Prisma).

Om du ska söka en utlysning, medverka i en annan forskares ansökan, signera ansökningar och bidragsvillkor, signera ekonomisk rapportering eller hjälpa till med t.ex. budget för en ansökan måste du skapa ett personkonto i Prisma.

Manualer KTH:

1. Skapa personkonto  | 2. Min Profil - CV & Publikationer  

3. Göra en ansökan  | 4. Signering av ansökan  | Frågor och svar

Information från Prisma samt Vetenskapsrådet, Formas och Forte:

Prismas användarstöd  | Frågor och svar  | Snabbguide

Driftsinformation

VRs öppna utlysningar  | Formas utlysningar  | Fortes utlysningar

Support

Prisma jobbar aktivt med att förbättra systemet och KTH har en kontinuerlig dialog med Prisma och lämnar ofta in samlad input till dem. KTH kan ej styra över utvecklingen men vi kan föreslå förändringar. Har du förslag på förbättringar eller synpunkter? Hör gärna av dig till prisma-support@kth.se .

Om du har frågor om ditt personkonto eller tekniska problem med Prisma så kontaktar du Prisma via deras supportformulär .

Om du har frågor som är relaterade till KTH:s system eller KTH:s hantering av Prisma kontakta prisma-support@kth.se .

Om du har frågor om DiVA eller dina publikationer i DiVA kontakta pi@ece.kth.se .

Om du har budgetfrågor kontaktar du din avdelningsekonom eller den ekonomiansvariga på din skola.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:prisma-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-18