Till innehåll på sidan

Hur du söker stipendium

Stipendieprocessen:

Stipendieprocessen
Stipendieprocessen

KTH har ett hundratal anknutna stiftelser och om dessa kan man läsa på sidan Om KTH:s anknutna stiftelser. Läs mer längre ner på sidan om vilka stipendier är aktuella för dig som student, forskare eller personal vid KTH att söka.

Utlysning och ansökan

Under respektive ansökningstid kommer mer information och ansökningsblanketter att finnas tillgängligt under Aktuella stipendieutlysningar. Hur stipendieansökan ska lämnas in framgår av respektive utlysningstext.

Vissa skolor/avdelningar/institutioner har egna stipendier, t ex resestipendier, att dela ut. Kontakta ditt skolkansli angående detta.

Beslut

Besked om sökande tilldelats stipendium eller inte sker via e-post till den e-postadress som uppgivits i ansökan.

Reserapport

Vid beviljat resestipendium ska en rapport efter deltagande inlämnas senast en (1) månad därefter (aktuell adress finns i respektive beslut).

Återbetalning av resestipendium

Har medel utbetalats för rese- eller forskningsstipendier men inte använts för beviljat ändamål/resmål ska återbetalning ske. Viss möjlighet finns för omdisponering. Kontakta i så fall stipendier@kth.se  . Om resestipendiet ej har utnyttjats till fullo ska överskottet återbetalas. Kontakta stipendier@kth.se  för instruktioner.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:stipendier@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-11-11