Till innehåll på sidan

Forskningsinfrastruktur

För att bedriva excellent forskning och utbildning är KTH beroende av forskningsinfrastruktur i forskningens framkant. KTH har byggt upp en central styrning och processer för att stödja utnyttjandet och tillgängligheten av KTH:s forskningsinfrastrukturer.

KTH:s prorektor leder utvecklingsarbetet med att säkerställa att verksamheten har tillgång till utrustning och instrument inom strategiskt viktiga områden. Ett antal kriterier har tagits fram för att analysera behov av investeringar och öka utnyttjandegrad och tillgänglighet.

Kriterierna visar vikten av att forskningsinfrastrukturerna:

  • är strategiska, används av många och är öppna för olika aktörer.
  • har en långsiktig planering vad gäller organisation, finansiering, upprätthållande av ”state-of-the-art” och deras påverkan på/samverkan med samhället.
  • har en kontinuerlig kvalitetsutveckling

För att strategiskt viktiga infrastrukturer ska ha långsiktiga förutsättningar utlyser KTH årligen centrala medel för uppgraderingar eller införskaffande av ny apparatur till lärosätets etablerade forskningsinfrastrukturer. Årliga utvärderingar genomförs, följt av kvalitetshöjande diskussioner med varje föreståndare.

Kontakt