Till innehåll på sidan

Forskningsplattformar

Stora, globala utmaningar kräver multidisciplinära angreppssätt, inte bara för själva forskningen, utan även för att resultaten skall vara anpassade till de slutliga användarna. KTH:s strategiska forskningsplattformar har skapats för att både internt och externt utveckla multidisciplinära forskningssamarbeten som ska leda till slutanvändaranpassade resultat inom sex nyckelområden; Digitalisering, Energi, Industriell transformation, Life Science Technology, Material och Transport.

KTH Research Support Office (RSO) ansvarar för processkoordinering och stöd av Plattformarnas utveckling och operativa verksamhet. Detta inkluderar:

  • Stöd i form av översikt av plattformsaktiviteter, riktlinjer, beredning inför beslut om bl.a. tillsättning av föreståndare och vice föreståndare, uppföljning
  • Administrativt stöd till plattformsgemensamma möten, såsom koordineringsmöten och styrgruppsmöten
  • Övergripande administrativt stöd till samtliga plattformar, vilket inkluderar bl.a. arrangemang av plattformsevent, workshops och seminarier
  • Stöd till respektive plattform vid interna möten, såsom referensgrupps-och strategimöten
  • Vara en sammankopplande länk mellan respektive plattform och kommunikatören för plattformarna (som tillhandahålls av CBL)
  • Vara en sammankopplande länk mellan respektive plattform och ekonomiadminstrationen (som tillhandahålls av Ekonomiavdelningen)

Kommunikationsstöd till plattformarna