Till innehåll på sidan

Forskningsplattformar

Stora, globala utmaningar kräver multidisciplinära angreppssätt, inte bara för själva forskningen, utan även för att resultaten skall vara anpassade till de slutliga användarna. KTH:s strategiska forskningsplattformar har skapats för att både internt och externt utveckla multidisciplinära forskningssamarbeten som ska leda till slutanvändaranpassade resultat inom sex nyckelområden: digitalisering, energi, industriell transformation, Life Science, material och transport.

KTH Research Support Office (RSO) ansvarar för koordinering av plattformarnas utveckling, riktlinjer och dokumentation samt tillhandahåller administrativt stöd till plattformarna. Detta inkluderar:

  • Stöd i form av översikt av plattformsaktiviteter, riktlinjer, beredning inför beslut om bland annat tillsättning av föreståndare och vice föreståndare, uppföljning
  • Administrativt stöd till plattformsgemensamma möten, såsom koordineringsmöten och styrgruppsmöten
  • Övergripande administrativt stöd till samtliga plattformar, vilket bland annat inkluderar arrangemang av plattformsevent, workshops och seminarier
  • Stöd till respektive plattform vid interna möten, såsom referensgrupps-och strategimöten
  • Vara ett direkt stöd till KTH:s vicerektor för forskning

Stödfunktioner