Till innehåll på sidan

Forskningssamverkanskompetens - stöd genom utbildning och nätverk

KTH leder och deltar framgångsrikt i många olika former av forskningssamverkan med privat och offentlig sektor, t ex i centrum, strategiska innovationsprogram och stora EU-projekt. Research Support Office ger särskilt stöd till forskningssamverkansledare genom utbildning i seminarier, onlinekurser i canvas samt erfarenhetsnätverk.

världskarta med ringar som symboliserar nätverk för samverkan

Canvaskurser för Forskningssamverkanskompetens

Baserat på de tematiska seminarier som RSO anordnat för ledare av forskningssamverkan, (som föreståndare för centrum, forskningsplattformar, strategiska innovationsprogram eller stora EU- projekt), har innehållet utarbetats till en serie canvaskurser som blir tillgänliga för alla forskare, forskarstuderande och anställda på KTH.

Länk till kurs om Immaterialrätt (IP)   (Kontakt: Gustav Notander, KTH Innovation)
Länk till kurs om Öppen Vetenskap och Datahantering  (Kontakt: Rosa Lönneborg, KTHB)

Under 2021 kommer fler kurser att produderas - på teman om Kommunikation och Etik.

Kurserna är framtagna på uppdrag av Annika Stensson Trigell, Vicerektor för Forskning.
Projektgrupp RSO: Susanna Pehrson, Marianne Loor, Pierre Bodin och Natalia Kotova.

Seminarier och Nätverkande

Seminarieserien utvecklas framöver till nätverksträffar för de som har genomgått canvaskurser och vill utbyta erfarenheter med andra forskare samt med sakkunniga inom respektive område.

Aktuell information finns nedan om både kommande och tidigare seminarier samt länkar till presentation och i vissa fall inspelningar.

2021

Ethics and Compliance in research and research collaboration

Plats

Online

Datum

29 april 2021

2020

​​​​​​​Gender Equality in Research Collaboration   ​​​​​​​

Plats

Online 

Datum

 8 Dec 2020

Sustainability and Stakeholder engagement Online 11 June 2020
Ethics & Complience in Research Collaboration Online  16 April 2020

2019

Plats Datum
Science and Impact Communication in Research Collaboration Open Labs, KTH Campus 11 December 2019
Open Access, Open Data and Data Management Plans   Open Labs, KTH Campus 14 June, 2019
IP management in your Research Collaboration Open Labs,KTH Campus

9 April, 2019

2018 Plats Datum
Gender aspects in Research Collaboration Open Labs, KTH Campus

27 November, 2018

IP management in your Research Collaboration Open Labs, KTH Campus

2 October, 2018

Research and research collaboration for Agenda 2030 Open Labs, KTH Campus

22 August, 2018

Openness, Integrity and Data Security - GDPR in research collaboration Open Labs, KTH Campus

23 May, 2018

Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-13