Till innehåll på sidan

Forskningssamverkanskompetens

KTH leder och deltar framgångsrikt i många olika former av forskningssamverkan med privat och offentlig sektor, till exempel i centrum, strategiska innovationsprogram och stora EU-projekt. Research Support Office ger särskilt stöd till ledare inom forskningssamverkan genom bland annat utbildningar, seminarier, onlinekurser i Canvas och nätverk.

Demonstration_socialrobot_projekt_DigitalFutures_JonasBeskow2020.Foto Olof Holdar

Onlinekurser i Canvas

Baserat på tematiska seminarier som Research Support Office (RSO) anordnat för ledare av forskningssamverkan, såsom föreståndare för centrum, forskningsplattformar, strategiska innovationsprogram eller stora EU- projekt, har innehåll till en serie Canvaskurser arbetats fram. Kurserna är tillgänliga för alla forskare, forskarstuderande och anställda på KTH. Kurserna är framtagna på uppdrag av Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning.

Publicerade kurser

Kommande: Etik och god forskningssed, kontakt: Fredrik Karlsson (RSO) .

Seminarier och nätverkande

Seminarieserien utvecklas framöver till nätverksträffar för de som har genomgått canvaskurser och vill utbyta erfarenheter med andra forskare samt med sakkunniga inom respektive område.

Kontakt