Till innehåll på sidan

Forskningssamverkanskompetens - stöd genom utbildning och nätverk

KTH leder och deltar framgångsrikt i många olika former av forskningssamverkan med privat och offentlig sektor, t ex i centrum, strategiska innovationsprogram och stora EU-projekt. Research Support Office ger särskilt stöd till forskningssamverkansledare genom utbildning i seminarier, onlinekurser i canvas samt erfarenhetsnätverk.

Demonstration_socialrobot_projekt_DigitalFutures_JonasBeskow2020.Foto Olof Holdar

Canvaskurser för Forskningssamverkanskompetens

Baserat på de tematiska seminarier som RSO anordnat för ledare av forskningssamverkan, (som föreståndare för centrum, forskningsplattformar, strategiska innovationsprogram eller stora EU- projekt), har innehållet utarbetats till en serie canvaskurser som blir tillgänliga för alla forskare, forskarstuderande och anställda på KTH.

Länkar till Canvaskurser

Länk till kurs om Immaterialrätt (IP)   Kontakt: Gustav Notander, KTH Innovation
Länk till kurs om Öppen Vetenskap och Datahantering  Kontakt: Rosa Lönneborg, KTHB
Länk till kurs om Kommunikation   Kontakt: Louise Gustafsson, CBL
Kurs om Etik och god forskningssed ( våren 2022) Kontakt: Fredrik Karlsson, RSO

Kurserna är framtagna på uppdrag av Annika Stensson Trigell, Vicerektor för Forskning.

Seminarier och Nätverkande

Seminarieserien utvecklas framöver till nätverksträffar för de som har genomgått canvaskurser och vill utbyta erfarenheter med andra forskare samt med sakkunniga inom respektive område.