Till innehåll på sidan

Seminarium 2018: Forskningssamverkan och Agenda 2030

Forskningssamverkansprojekt och främjande av de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030!

Den 25 september 2015 antog FN.s medlemsstater Agenda 2030; en global agenda med 17 mål för hållbar utveckling, på engelska förkortade till SDG ( Sustainable Development Goals). De globala målen har specifierats närmare i 169 målsättningar och 230 indikatorer. 

Hållbar utveckling integrerar tre olika dimensioner av hållbarhet; social, economisk och miljömässig hållbarhet. Världens ledare strävar efter att uppnå fyra stora förändringar till 2030; att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikhet, att lösa klimatkrisen samt att främja fred och rättvisa! 

De globala målen är allas ansvar och allt fler forskningsfinansiärer kräver att ansökningar tar dem i beaktande och infogar dessa målsättningar i forskningsprojektsansökan. 

Detta seminarium tar som utgångspunkt hur de globala målen och KTH:s arbete med hållbar utveckling kan integreras i forskning och forskningssamverkansprojekt.  

Alla presentationer sker på engelska. 

Datum och tid: 22 augusti 2018, 14:30-17:00
Plats: Multi-Purpose Hall Open Labs, Valhallavägen 79

Program

Tid Programpunkt Talare
14:30 Welcome & Practical Karoline Beronius and Marina Backer Skaar
14:35 Agenda 2030 & SDGs: Relevance for Research Göran Finnveden
14:50 Research Funding bodies Karin Larsdotter
15:05 Positioning and impact through communication Åsa Ankarcrona
15:20 Hands-on Workshop Sustainability and SDGs Karoline Beronius and Karin Larsdotter
16:20 Concluding discussions
16:30 Networking, food and drinks!

To Prepare: Förbered gärna frågor som rör de globala målen och hur de kan integreras i er forskning och forskningsfinansieringsansökan.

Länkar till mer information:
UN Sustainable Development Goals  (incl. targets and indicators)

KTH´s Strategy for communicating sustainable development

Seminariepresentationer:
Welcome and Practical (pdf 298 kB)
Agenda and SGDs (pdf 531 kB)
Research funding bodies (pdf 1,5 MB)
Positioning and Impact (pdf 225 kB)
Workshop (pdf 310 kB)

För frågor som rör Hållbar utveckling kontakta Karin Larsdotter  på Sustainability Office.

För frågor som rör de globala målen i forskningsansökningar, kontakta Marina Backer Skaar  på Research Support Office. 

Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-19