Till innehåll på sidan

Seminarium 2018: IP management i Forskningssamverkan

Hantering av immateriella rättigheter ( IP Management) är avgörande för forskningssamverkansprojekt och det lönar sig att få det rätt från början - med start vid ansökan om finansiering till avtalsförhandling och genomförande av projektet.

I detta seminarium tar vi upp praktiska exempel på hantering av immateriella rättigheter i forskningssamverkansprojekt. Vad behöver du veta som forskare, som representant för KTH ( som myndighet), och som effektivt samverkansledare med partners från industrin eller offentlig sektor.

Datum och tid: 2 oktober 2018, 14:30-17:00

Plats: Multi-Purpose Hall Open Labs, Valhallavägen 79

Program

 
Tid Programpunkt Talare
14:30 Welcome & Practical Karoline Beronius and Lars Resman
14:35

IP in Research Projects

Kenneth Billqvist

14:50

KTH as party in Research Collaboration: Funded research , Contract research (not consultancy work). Standard regulations for collaboration. Professor´s privilege in short.

Christina Engström

15:05

Contractual aspects in Research Collaboration – Practical examples

Anita Gillior

15:20

From research to impact and commercialization

Gustav Notander

15:35

Hands-on Workshop – IP management

Karoline Beronius and Lars Resman
16:30

Networking (Light food and drinks)

Förbered gärna frågor om IP och hur det ska hanteras vid ansökningar samt genomförande av forskningssamverkansprojekt.

Länkar med mer information:
KTH IP-policy (updated 2020) (docx 63 kB)

Kontakt:
För frågor om IP vid ansökan om forskningsfinansiering, kontakta Lars Resman , RSO
För juridisk rådgivning om IPR kontakta Anita Gillior , RSO
För stöd kring IP och kommersialisering, kontakta Gustav Notander , KTH Innovation

Seminariepresentationer:
IP Management in Research Kenneth Billqvist (pdf 589 kB)

KTH as party in research collaboration Christina Engström (pdf 173 kB)

Contractual aspects in Research Collaboration Anita Gillior (pdf 258 kB)

From Research to Impact Gustav Notander (pdf 298 kB)

Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-04-09