Till innehåll på sidan

Seminarium: Öppna data, integritet och säkerhet - GDPR i forskningssamverkansprojekt

Den 25 maj 2018 trädde det Europesiska datadirektivet GDPR (General Data Protection Regulation) ikraft och ersatte tidigare nationella regelverk - Personuppgiftslagen i Sverige.

Direktivet omfattar regler för hur myndigheter, företag och andra organisationer ska hantera personliga datauppgifter. I detta seminarium tar vi upp hur GDPR tillämpas i praktiken samt andra frågor som rör öppna data i forskningssamverkansprojekt.  

Alla presentationer är på engelska. 

Datum och tid: 23 maj 2018, 14:30-17:00

Plats: U31, KTH Campus

Program

When What Who
14:30 Introduction and welcome! Annika Stensson Trigell
14:40 Practical support to research collaboration competence development Karoline Beronius
14:45 Open Data and Proactive Data management in the GDPR Era Rosa Lönneborg
14:55 Integrity and management of personal information according to the GDPR Robin Roy
15:15 Workshop Karoline, Lars, Robin, Rosa, Lotta
16:15 Concluding discussions
16:30 Networking, food and drinks!

Förbered gärna frågor om persondata som du hanterar inom forskningssamverkan och administration av projekt. 

Länkar till mer information om GDPR:
Recently about GDPR in Campi
About GDPR
KTH online course - GDPR
EU Data Protection and Ethics Review Process (pdf 1,2 MB)

Seminariepresentationer:
Integrity and Data management according to GDPR by DPO Robin Roy (pdf 562 kB)

Open Data and Proactive Data Management by Rosa Lönneborg, KTHBv2 (pdf 1000 kB)

Research Collaboration Competence by Johan Blaus_KTH NLS (pdf 678 kB)

För frågor om GDPR inom KTH, skicka e-post till dataskyddsombud@kth.se .

Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-21