Till innehåll på sidan

Seminarium 2019 #2: Öppen tillgång, Öppen Data och Datahanteringsplaner

Öppen tillgång (Open Access) innebär att forskningsresultat ska finnas tillgängliga via internet och kunna läsas av alla utan kostnad. Materialet ska även vara fritt att återanvända. När forskningsresultat blir mer tillgängligt för alla samhällsaktörer bidrar det till bättre och effektivare vetenskap och till innovation inom både den offentliga och privata sektorn.

En datahanteringsplan (DMP) beskriver hur ett data som skapas inom ett forskningsprojekt kommer att hanteras över tid beträffande insamling, bearbetning och lagring. Som ett led i att göra forskningsdata mer tillgängliga, driftskompatibla och återanvändbara finns det en samling kriterier kallade (FAIR) som bör tillämpas. I seminariet och workshopen tar vi upp praktiska aspekter av Öppen tillgång, Öppna data och Datahanteringsplaner i forskning och forskningssamverkansprojekt.

Välkommen!
Anmäl dig före 11 juni  så att vi kan planera för catering.

Tid: 14 Juni kl. 09.30 - 13.00
Plats: Open Lab, Multi-purpose hall, Valhallavägen 79

Seminariet och workshopen hålls på engelska.

Agenda

09:30    Welcome and presentation of the seminar series Annika Stensson Trigell,
Vice Preseident for Research
09:35 Introduction and practicalities

Natalia Kotova, RSO
Marianne Loor, RSO

09:40 DMP requirements by funding agencies

Lars Resman, RSO

09:50

Navigating the landscape of Open Access and
Open Data / FAIR data

Rosa Lönneborg, KTHB
10:15 A researcher´s experience

Thomas Crouzier, Biopolymer for Life group,
Chemistry, CBH School

10:30

10:50
11:45
12:00

Coffee break

Hands-on workshop
Summary and conclusion
Lunch and networking

Natalia Kotova, Marianne Loor, Rosa Lönneborg, Lars Resman

Länkar till mer information:

Open Access avtal för KTH forskare ( KTH Biblioteket)

Hantera forskningsdata, lagring och juridiska aspekter

Connected researcher blog (Thomas Crouzier)

Seminariepresentationer:

Data Management plans and requirements from funding agencies (pdf 167 kB)

Navigating the landscape of Open Access, Open Data / FAIR Data (pdf 696 kB)

A researcher experience of Open Science: Electronic Lab Notebooks and Pre-prints (pdf 2,1 MB)


Kontakt:

Lars Resman , RSO, Datahanteringsplaner och forskningsfinansiering

Rosa Lönneborg, KTHB, Open Access, Open Data/FAIR Data mm: researchdata@kth.se

Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-24