Till innehåll på sidan

Seminarium #3 Jämlikhet i forskningssamverkan

KTH:s forskning kan och bör bidra till bättre levnadsbetingelser och till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Som tekniskt universitet har KTH ett särskilt ansvar för att utveckla och förmedla kunskap som behövs för att främja en sådan hållbar utveckling.

Röd ruta med vit rubrik Gender Equality och symbolen för det globala hållbarhetsmålet 5

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är också en viktig resurs för KTH.

I ett seminarium om Jämlikhet i forskningssamverkan tar vi upp frågor om KTH:s policy och praktiska arbete med dessa frågor, hur det är en viktig aspekt att ta med ansökan om extern forskningsfinansiering, inte minst inom EU, samt tar upp goda exempel och utmaningar.

Datum och tid: 8 december kl.14.00-15.30
Plats: Zoom inspelning av presentationer via denna länk till KTH Play

Preliminärt program (seminariet är på engelska)

14.00 Welcome and introduction, Annika Stensson Trigell, Vice President for Research
14.10 Gender Eqaulity and equal conditions at KTH - research perspectives (pptx 5,2 MB) ,
Klara Folkesson KTH Equality Office
14.30 Gender Equality in research funding proposals (pptx 1005 kB) , Jenny Wanselius, KTH Research Support Office
14.45 Digital Futures Gender Diversity and Inclusion (pptx 9,4 MB) , Anna Kiefer COO
15.00 Breakout session
15.20 Discussion and take-aways
15.30 Conclusion

Zoom inpelning av seminariepresentationerna

Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-09