Internationell studentrekrytering

KTH genomför en mängd aktiviteter riktade mot presumtiva studenter till engelskspråkiga master- och kandidatprogram. Arbetet leds av gruppen Internationell studentrekrytering (ISR) inom Avdelningen för internationella relationer.

Fokus

Målgruppen är kvalificerade presumtiva internationella programstudenter. Huvudparten av ISR:s aktiviteter riktas mot hela målgruppen, såsom digital kommunikation, trycksak, campusbesök, call-up week, mm. Riktade insatser, exempelvis rekryteringsmässor eller andra event på plats, görs främst för avgiftsskyldiga studenter.

Aktiviteter läsåret 2019-2020

Höstens insatser syftar till att attrahera kvalitativa sökande, medan vårens aktivititeter fokuserar på att kommunicera med och stötta sökande och antagna. Exakta datum kompletteras löpande. Viktiga deadlines är markerade i fetstil.

August

 • Newsletter, focus: final information about arrival days and introduction services (ISR and AFS)
 • Arrival Days at KTH, airport pick-up, 1, 17, 18 August (AFS)
 • Start of English language course for fee-paying students, (KTH Language unit)
 • Start update of programme descriptions on kth.se/studies (ISR and Schools)
 • Official start of autumn semester, 26 August

September

 • Print of master's brochure for 2020-21
 • International Higher Education Fair, VIT India, 5-6 September (ISR)
 • Recruitment and launch of international student ambassadors (ISR and schools)
 • Launch of new international student bloggers (ISR)
 • Education and kick-off day for international student ambassadors and bloggers, 21 September (ISR and schools)
 • Deadline for schools to send updated programme descriptions to ISR, 23 September (ISR and schools)

October

 • On-line application MASTERHT20 opens 16 October (UHR, AUA)
 • Recruitment visits at partner universities in China (ISR)
 • Study in Sweden Event in Beijing, 18 October and Shanghai, 20 October
 • Student recruitment activity plan with each school
 • IEFT recruitment fair and university visits Ankara and Istanbul, Turkey, 21-24 October
 • Recruitment fair, EHEF Manila, Philippines, 26 October
 • European Higher Education Fair Indonesia, 30 October-5 November

November

 • Recruitment fair, OCSC Expo in Bangkok, Thailand, 2-3 November (ISR)
 • Study in Sweden event and university visits, Seoul, South Korea, 10-12 November (ISR)
 • Newsletter, focus: Why KTH, ambassadors/bloggers, webinars etc. (ISR)
 • Recruitment events and university visits in India, Colombia, Mexico (ISR)
 • Webinars with the schools, focus sustainable development: Smart cities with ABE, 7 November, Life Science with CBH, 14 November, Electrical Engineering and Computer Science with EECS, 21 November, Industrial Engineering and Management, 28 November and Engineering Sciences 2 December

December

 • KTH scholarship application open, 1 December-15 January (AUA)
 • Recruitment visits and interviews at partner universities, China (ISR)
 • Newsletter, focus: Why KTH, ambassadors/bloggers, etc. (ISR)
 • Webinar, focus: Application and Scholarships 9 december (ISR and AUA)

January

 • Webinar, focus: Chat support to complete application 9 January (ISR and AUA)
 • Newsletter, focus: complete application (ISR)
 • Application deadline MASTERHT20 and bachelor’s programme, 15 January (UHR)

February

 • Deadline for application fee and supporting documents, 3 February (UHR)
 • Application deadline EIT Digital, non-EU students (EIT Digital)
 • Fair at Anna University, India, 12-16 February (ISR)
 • SI scholarship application open, 10-20 February (SI)
 • Application deadline InnoEnergy, Application round 1 (EIT InnoEnergy)

March

 • Newsletter, focus: prior to admission results, 25 March (ISR)
 • Notification of results, KTH Scholarship (AUA)

April

 • Notification of admission results MASTERHT20, 3 April (UHR, AUA)
 • Launch of kth.se/newatkth (ISR and AFS)
 • Launch of Facebook group for admitted students, 3 April (ISR and AFS)
 • Newsletter, focus: next steps, invitation to digital events, 3 April (ISR)
 • Admission weekend, digital support to admitted students, chat groups, Facebook groups, etc. 4-5 April (ISR, AFS and AUA)
 • Invoices sent to fee-paying students in MASTERHT20 (AUA)
 • Webinar: New at KTH. Information for admitted students about tuition fees, residence permit, insurance, etc. 7 April (ISR and AFS)
 •  Newsletter, focus: next steps and preparations, 15 April
 • Call-up week to all admitted students, 16-26 April (ISR and Schools)
 • Digital pre-departure event for Indian students, 15 April
 • Digital pre-departure event for Indonesian students, 16 April
 • Digital pre-departure event for Southeast Asia, 20 April
 • Digital pre-departure event for Latin American students, 23 April
 • Digital pre-departure event for Chinese students, 24 April
 • Application deadline EIT Digital, EU-students (EIT Digital)
 • Notification of selection results, bachelor’s programme, 20 April (UHR)
 • Application deadline InnoEnergy, Application round 2 (EIT InnoEnergy)
 • Announcement of SI Scholarship recipients, 24 April (SI)
 • Webinar: Accommodation for international students, 29 April (ISR and AFS)

May

 • Newsletter, focus Next steps and preparations for arrival (ISR and AFS)
 • Deadline for payment of tuition fee, KTH programmes (AUA)
 • Deadline for accommodation by KTH for fee-paying and scholarship holders (AFS)
 • Deadline for pre-sessional English course for fee-paying students (KTH Language unit)
 • Webinar: Accommodation tips for European students (AFS and THS)

June

 • Webinar: Arrival and introduction, 10 June (AFS and Career)
 • Webinar: Student life and international reception (THS)

July

 • Newsletter, focus preparation and pre-arrival information (ISR and AFS)

Program som inte ingår i ansökningsomgången MASTERHTXX på universityadmissions.se  kan ha andra deadlines. Aktiviteter baserade på kontaktuppgifter från MASTERHTXX, som vissa nyhetsbrev och call-up week, riktas endast till sökande i denna ansökningsomgång. I andra kanaler inkluderas alla program.

Uppdatering av utbildningsinformation

Mer information om uppdatering av programbeskrivningar på engelska .

Antagningsgruppen inom Avdelningen för utbildningadministration hanterar ansökan, antagning och stipendier .

Information till målgruppen

All information till presumtiva internationella studenter finns på internationella utbildningswebben .

Kontakt

Välkomna att kontakta Internationell studentrekrytering (ISR) för mer information eller om ni är intresserade av att delta i någon aktivitet.