Till innehåll på sidan

Internationell studentrekrytering

KTH genomför en mängd aktiviteter riktade mot presumtiva studenter till engelskspråkiga master- och kandidatprogram. Arbetet leds av gruppen Internationell studentrekrytering (ISR) inom Avdelningen för internationella relationer.

Fokus

Målgruppen är kvalificerade presumtiva internationella programstudenter. Huvudparten av ISR:s aktiviteter riktas mot hela målgruppen. Riktade insatser, exempelvis rekryteringsmässor eller andra event på plats, görs främst för avgiftsskyldiga studenter.

Aktiviteter 2021

Höstens insatser syftar till att attrahera kvalitativa sökande, medan vårens aktivititeter fokuserar på att kommunicera med och stötta sökande och antagna. Exakta datum kompletteras löpande. Viktiga deadlines är markerade i fetstil.

Läsåret 2020-21 ställs alla utlandsresor in och därmed fysiska mässor och event. Vi satsar istället i högre grad på virtuella mässor och egna digitala aktiviteter. 

 January

 • Newsletter, focus: application deadline 15 January (ISR)
 • Webinar, focus: Complete your application to KTH, 12 January (ISR and AUA)
 • Newsletter, focus: complete application by 1 February (ISR)
 • Application deadline MASTERHT21 and bachelor’s programme, 15 January (UHR)
 • Live chat for furture student on KTH website, 21 January (ISR, AFS and AUA)
 • Live chat for furture student on KTH website, 28 January (ISR, AFS and AUA)

February

 • Deadline for application fee and supporting documents, 1 February (UHR)
 • Live chat for future student on KTH website, 1 February (ISR, AFS and AUA)
 • Application deadline EIT Digital, non-EU students (EIT Digital)
 • SI scholarship application open 8-18 February (SI)
 • Application deadline InnoEnergy, Application round 1 (EIT InnoEnergy)
 • Newsletters, focus: studies at KTH, student life in Stockholm, career after KTH

March

 • Newsletters, focus: studies at KTH (ISR)
 • Newsletter, focus: prior to admission results (ISR)
 • Notification of results KTH Scholarship (AUA)

April

 • Update of kth.se/newatkth (AFS)
 • Notification of admission results MASTERHT21, 9 April (UHR, AUA)
 • Launch of Facebook group for admitted students (ISR and AFS)
 • Newsletter, focus: next steps, invitation to digital events (ISR)
 • Admission weekend, digital support to admitted students, chat groups, Facebook groups, etc. (ISR, AFS and AUA)
 • Invoices sent to fee-paying students in MASTERHT21 (AUA)
 • Webinar: New at KTH. Information for admitted students about tuition fees, residence permit, insurance, etc. (ISR and AFS)
 •  Newsletter, focus: next steps and preparations
 • Call-up week to all admitted students (ISR and Schools)
 • Digital pre-departure events directed to students from India, China, Southeast Asia, Latin America, etc.
 • Application deadline EIT Digital, EU-students (EIT Digital)
 • Notification of selection results, bachelor’s programme (UHR)
 • Application deadline InnoEnergy, Application round 2 (EIT InnoEnergy)
 • Announcement of SI Scholarship recipients (SI)
 • Webinar: Accommodation for international students (ISR and AFS)

May

 • Newsletter, focus: next steps and preparations for arrival (ISR and AFS)
 • Deadline for payment of tuition fee, KTH programmes (AUA)
 • Deadline for accommodation by KTH for fee-paying and scholarship holders (AFS)
 • Deadline for pre-sessional English course for fee-paying students (KTH Language unit)
 • Webinar: Accommodation tips for European students (AFS and THS)

June

 • Webinar: Arrival and introduction
 • Webinar: Student life and international reception (THS)

July

 • Newsletter, focus preparation and pre-arrival information (ISR and AFS)

August

 • Arrival Days at KTH, airport pick-up (AFS)
 • Start of English language course for fee-paying students, (KTH Language unit)
 • Start update of programme descriptions on kth.se/studies (ISR and Schools)
 • Official start of autumn semester, 30 August

September

 • Print of master's brochure for 2022 (ISR)
 • Recruitment, education and launch of international student ambassadors (ISR and schools)
 • Deadline for schools to send updated programme descriptions to ISR, September (ISR and schools)
 • Webinar with Mexican scholarship provider FUNED, preliminary (ISR)

October

 • Virtual recruitment fair, EHEF Manila, preliminary (ISR)
 • Webinars directed to Chinese partner universities, prelimary (ISR)
 • On-line application MASTERHT21 opens (UHR, AUA)
 • News letter, focus opening of application period (ISR)
 • Study in Sweden Virtual Fair China, preliminary (ISR)
 • Study in Sweden Virtual Fair India, preliminary (ISR)
 • Study in Sweden Virtual Fair South East Asia, preliminary (ISR)
 • Webinars directed to Indian partner universities, preliminary (ISR)
 • Student recruitment activity plan with each school
 • This is KTH webinar, preliminary (ISR)

November

 • Study in Sweden Virtual Fair Africa, preliminary
 • Webinar and social media posts with all schools, focus master's programmes, prelimary (ISR and Schools)
 • Study in Sweden Virtual Fair America, preliminary (ISR)
 • Europosgrados Virtual Fair Latin America, preliminary (ISR)
 • Virtual Recruitment Fair, EHEF Indonesia,preliminary
 • Study in Sweden event in Seoul, South Korea, preliminary
 • Webinars directed to Indonesian universities, preliminary
 • Recruitment fair, OCSC Expo in Bangkok, Thailand, preliminary (ISR)
 • Newsletter, focus: Why KTH, ambassadors/bloggers, webinars etc. (ISR)

December

 • KTH scholarship application open, 1 December-15 January (AUA)
 • Recruitment webinars and interviews at partner universities, China (ISR)
 • Newsletter, focus: Why KTH, ambassadors/bloggers, etc. (ISR)

Program som inte ingår i ansökningsomgången MASTERHTXX på universityadmissions.se  kan ha andra deadlines. Aktiviteter baserade på kontaktuppgifter från MASTERHTXX, som vissa nyhetsbrev och call-up week, riktas endast till sökande i denna ansökningsomgång. När det är möjligt inkluderas samtliga program.

Uppdatering av utbildningsinformation

Mer information om uppdatering av programbeskrivningar på engelska .

Antagningsgruppen inom Avdelningen för utbildningadministration hanterar ansökan, antagning och stipendier .

Information till målgruppen

All information till presumtiva internationella studenter finns på internationella utbildningswebben .

Kontakt

Välkomna att kontakta Internationell studentrekrytering (ISR)  för mer information eller om ni är intresserade av att delta i någon aktivitet.