Regler för avgiftsskyldighet

Riksdagen beslutade i april 2010 att anmälnings- och studieavgifter för högskolestudier införs för personer som inte är medborgare i ett land inom EU/EES eller Schweiz. Avgifterna infördes för studier som påbörjades från 1 juli 2011 och ska motsvara full kostnadstäckning för lärosätet.

Studieavgift

Grundregeln är att personer som ej är medborgare i EU, EES eller Schweiz är avgiftsskyldiga. Det finns vissa undantag, varav de viktigaste är:

  • Personer som är gifta eller sambo med svensk medborgare
  • Personer som har uppehållstillstånd i Sverige av annan anledning än studier
  • Personer som studerar del av sin utbildning i Sverige som utbytesstudenter

Mer information om undantag hos University Admissions in Sweden

Avgiften ska erläggas för en termin (30 hp) i taget i förskott till KTH. Migrationsverket handlägger visumansökan först när KTH meddelat att personen betalt in första terminens studieavgift. En avgiftsskyldig student får slutföra en kurs eller ett program utan att betala studieavgift om kursen eller programmet påbörjades före 1 juli 2011. Om studierna inte har slutförts 31 december 2018 ska avgift dock betalas för tid därefter.

Aktuella studieavgifter per program

Stipendier

Lärosätena tilldelas stipendiemedel från regeringen för att stödja rekryteringen. Stipendierna används till att täcka studieavgiften. Prioritering görs efter akademiska meriter. Vidare kan avgiftsskyldiga studenter tilldelas stipendier genom gemensamma masterprogram inom EIT och Erasmus+ samt externa stipendieorganisationer. Mer om dessa stipendieprogram finns att läsa på KTH:s externa webbsidor.

Mer om hantering av KTH:s stipendiemedel Mer om övriga finansieringsmöjligheter på KTH:s externa webbsidor

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp