Till innehåll på sidan

Förmåner i Studentpaketet

Avgiftsskyldiga studenter och stipendiater erbjuds i olika omfattning extra förmåner under sin tid på KTH. Dessa förmåner, det så kallade studentpaketet, administreras och samordnas av Avdelningen för studentservice (AFS).

Studentgrupper som har rätt till hela eller delar av Studentpaketet är egenbetalande studenter, KTH stipendiater, Erasmus Mundus, EIT och studenter inom Study Abroad Programme (SAP).

Information ges till studenterna via nyhetsbrev och mejlutskick (april -augusti).

Förmåner som ingår i studentpaketet

Bostadsgaranti

Bostadsgaranti ges till vissa av de internationella studenterna och administreras av KTH Bostad. Studenter som får bostad meddelas under våren/sommaren innan höstens terminsstart. Rummen utrustas med säng, madrass, bord och stol. Observera att masterstudenter som ej är avgiftsskyldiga inte är garanterade bostad, och oftast endast kan få bostad under vårterminen när trycket är lägre.

Kostnadsfri primärvård (utgår från 1 januari 2020)

Berättigade studenter erbjuds tillgång till kostnadsfri allmänmedicinsk primärvård motsvarande husläkare genom KTH:s Studenthälsa Avonova. Detta täcker alltså inte mer avancerad vård som akutsjukvård, sjukhusvård, specialistbehandlingar eller tandvård.

Studenten skickar ett mejl till info@kth.se   alternativt besöker KTH Entré   för att få en rekvisition som sedan medtages till Studenthälsan Avonova vid besöket.

Observera att kostnadsfri primärvård inte längre erbjuds från 1 januari 2020. Ersättning för akut sjukvård täcks av försäkringen FAS+.

Försäkringsskydd

Egenbetalande studenter och stipendiater erbjuds försäkringen FAS+ genom Kammarkollegiet. Försäkringen gäller under utbildningstiden samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut. Försäkringen gäller 24 timmar om dygnet i Schengen-området om den försäkrade har ett Schengen visum utfärdat av svensk auktoritet i utlandet (förutom egendomsskydd som bara gäller i Sverige). Försäkringen täcker akut sjuk- och tandvård, merkostnader för hemtransport vid sjukdom, privata ägodelar (upp till 25 000 kr), ansvarsskydd när man råkat orsaka skada och rättsskydd om man blir åtalad. Försäkringen innebär inte hemförsäkring. (För detaljerad information inklusive de begränsningar som gäller för maxbelopp, självriskbelopp osv. se Kammarkollegiets information om försäkringen FAS+). Notera att Erasmus Mundus, EIT Digital-studenter och studenter med stipendier från Svenska Institutet har separata försäkringar och inte erbjuds FAS+-försäkring.

Språkkurs engelska

Syftet är att förbereda studenterna för studier på KTH, dels vad gäller engelska språket, dels studieteknik. Kursen är kostnadsfri och icke-poänggivande och ges under tre veckor i augusti inom ramen för Introduktionsprogrammet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Åsa Andersson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-08-27