Till innehåll på sidan

Instruktioner för framtagning av film för masterprogram

Följande instruktioner är framtagna för dig som ska producera en film för ditt masterprogram att använda som komplement till programbeskrivningen. Instruktionen ger stöd för att underlätta i kontakt med byrå samt för att säkerställa att resultatet blir så bra som möjligt från ett studentrekryteringsperspektiv.

Filmens innehåll

Filmens primära syfte är att beskriva programmet, dess innehåll och vilka karriärmöjligheter som följer studierna. Filmen bör vara ett visuellt komplement till programbeskrivningen och ska främst distribueras genom att publiceras på programmets webbsida (www.kth.se/en/studies/master). Den primära målgruppen för dessa sidor är internationella studenter och därför ska språket i filmen vara engelska. 

Film ska främst bygga på intervjuer med en utvald akademiker och studenter från programmet samt klippbilder från relevanta studiemiljöer. Fördelen med att använda studenter är att de både kan beskriva programmets akademiska innehåll på ett sätt som presumtiva studenter kan relatera till, samtidigt som de kan ge prata om studieupplevelsen i stort. Om du använder flera studenter, försök att få en spridning i kön och ursprung. För de program där det finns studentambassadörer kan det vara en bra idé att kontakta dem först.

Exempel på film

I dagsläget är det inget masterprogram som tagit fram någon film för sitt program, däremot har flertalet svenskspråkiga program gjort det. Civilingenjörsprogrammet i Energi och miljö tycker vi är ett exempel på hur en film för ett masterprogram skulle kunna se ut.

Förslag på frågor

Det är viktigt att förbereda frågor till studenterna i förväg, så att filmens innehåll blir så kärnfullt som möjligt. Här kan ni också ta hjälp av byrå och/eller produktionsbolag. 

 • What is the programme about/what is the main focus of the programme?
 • How does the programme relate to society and industry?
 • What do graduates from the programme work with?
 • How does the programme relate to sustainable development?
 • How does the programme differ from similar programmes at other universities? What makes this programme better? Is KTH prominent in this area?
 • What do you think is the best thing about the programme?

Format

 • Formatet ska vara 16:9. 

 • Längden ska vara mellan 1–2 minuter.

 • Speakerröst ska inte användas.
 • Filmen innehåller plattor som introducerar de personer som talar samt en avslutande platta med KTH:s logotyp centrerad (enligt KTH:s grafiska riktlinjer för film).
 • Filmen måste vara tillgänglighetsanpassad.
  • Allt tal vara textat.
  • Personerna som pratar i filmen bör introducera sig, som ett komplement till en platta med personens namn.
  • Bakgrundsmusik används inte vid tal.
  • Det relevanta innehåll som inte framgår av dialogen eller ljudläggningen ska syntolkas. Syntolkning kan alltså undvikas genom att inte ha med relevant innehåll som syns visuellt men inte framgår i dialog eller ljudläggning.

Tillvägagångssätt

 1. Är du intresserad av att ta fram en film för ditt program? Meddela gärna oss på Gruppen för internationell studentrekrytering (GVS/EDO/IRO/ISR) så kan vi ses och hjälpa er att planera. Eventuellt kan det vara bra att också involvera kommunikatörer på din skola. 

 2. Säkerställ budget på din skola. Förutsättningar för varje enskilt filmprojekt kan skilja sig från gång till gång men för framtagning av filmer inom satt ram bör det finnas en avsatt budget på circa 45 000 kr.

 3. Samtlig film måste beställas via KTH:s upphandlade kommunikationsbyrå Prime.

  1. Fyll i en brief för beställning av film för masterprogram (docx 35 kB) . Briefen är en uppdragsbeskrivning till Prime och grunden för att offerten du får ska bli tydlig. Beskriv så utförligt som möjligt vad det är du vill få producerat. Briefen skickar du sedan in till kth@primegroup.com

  2. Prime återkopplar med en offert eller med kompletterande frågor för att få en mer utförlig uppdragsbeskrivning. De-breifen säkerställer att beställaren och byrån har en samsyn på uppdraget.

  3. Offert. Finns inga utestående frågetecken kring uppdragets innehåll, leverans och genomförande tar Prime fram en offert. Offerten ska specificera tydligt vad som ska levereras och vad det kostar (kompetenser, timmar, timpris eventuella delmoment samt tidsplan). Offerten accepteras av dig mailledes innan arbetet påbörjas.

  4. Uppdraget startas upp och löper enligt tidplan. Under projektets gång fram till slutlig leverans åligger det Prime att skicka skriftliga kontakrapporter till beställaren på överenskommelser som sker under projektet.

 4. När du väl kontaktat byrån är det dags att hitta den akademiker (om det inte är du själv) samt de studenter som ska medverka i filmen. Kontakta gärna studentambassadörerna  på ditt program. Det kan också vara bra att ha ett antal statister för att få ihop bra klippbilder. I enlighet med Dataskyddsförordningen måste ett Modellavtal  skrivas med alla medverkande, dessa ska diarieföras och arkiveras . Du ska också skaffa fram inspelningsplatser, främst naturliga miljöer där studenterna vistas. 

 5. Vår byrå Prime (och det produktionsbolag Prime jobbar med) hjälper dig med planering av produktionen, tidsplan, inspelningsteam, vilka bilder som tas, inspelningsschema och att säkerställt inspelningsplatser i samråd med dig.

 6. Efter inspelningstillfället är det Prime (och det produktionsbolag Prime jobbar med) som ansvar för postproduktion, det vill säga klippning, grafik, undertexter, korrektur och leverans.
 7. När filmen levererats så hjälper vi i gruppen för Internationell studentrekrytering till med att få den publicerade i KTH:s Youtube-kanal och på programmets webbsida.

Kontakta oss

Om ni är intresserade av att ta fram en film för ert program, kontakta oss:

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Åsa Andersson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-17