Internationell studentrekrytering

KTH genomför en mängd aktiviteter riktade mot presumtiva studenter till engelskspråkiga master- och kandidatprogram. Arbetet leds av gruppen Internationell studentrekrytering (ISR) inom Avdelningen för internationella relationer.

Fokus

Målgruppen är kvalificerade presumtiva internationella programstudenter. Huvudparten av ISR:s aktiviteter riktas mot hela målgruppen, såsom digital kommunikation, trycksak, campusbesök, call-up week, mm. Riktade insatser, exempelvis rekryteringsmässor eller andra event på plats, görs främst för avgiftsskyldiga studenter.

Aktiviteter 2019

Höstens insatser syftar till att attrahera kvalitativa sökande, medan vårens aktivititeter fokuserar på att kommunicera med och stötta sökande och antagna. Exakta datum kompletteras löpande. Viktiga deadlines är markerade i fetstil.

January

 • Webinar, focus: Chat support to complete application, 9 January (ISR and AUA)
 • Newsletter, focus: complete application (ISR)
 • Application deadline MASTERHT19 and bachelor’s programme, 15 January (UHR)

February

 • Deadline for application fee and supporting documents, 1 February (UHR)
 • Application deadline EIT Digital, non-EU students, preliminary (EIT Digital)
 • Fair at Anna University, India, preliminary (ISR)
 • SI scholarship application open 4-14 February (SI)
 • Application deadline InnoEnergy, Application round 1, preliminary (EIT InnoEnergy)

March

 • Newsletter, focus: prior to admission results (ISR)
 • Webinar, focus: Meet KTH alumni, 20 April
 • Notification of results, KTH Scholarship (AUA)

April

 • Notification of admission results MASTERHT19, 4 April (UHR, AUA)
 • Launch of kth.se/newatkth (ISR and AFS)
 • Newsletter, focus: next steps and preparations (ISR and AFS)
 • Invoices sent to fee-paying students, 8 April for most students in MASTER19 (AUA)
 • Webinar, focus: pre-departure for admitted students; tuition fees, residence permit, insurance, etc. 8 April (ISR and AFS)
 • Call-up week to all admitted students 8-18 April (ISR and Schools)
 • Webinar, focus: pre-departure for admitted students to Sustainable Technology, 9 April
 • Application deadline EIT Digital, EU-students, 15 April, preliminary (EIT Digital)
 • Notification of selection results, bachelor’s programme, 18 April (UHR)
 • Application deadline InnoEnergy, Application round 2 (EIT InnoEnergy)
 • Announcement of SI Scholarship recipients, (SI)
 • Pre-departure events in Vietnam, 10 April in Hanoi, 11 April in Ho Chi Minh City (KTH represented by agent)
 • Pre-departure events in China: 12 April Beijing, 14 April Shanghai, 16 April Guangzhou
 • Pre-departure events in India: 13 April New Delhi, 15 April Chennai, 16 April Bangalore
 • Pre-departure event in Jakarta, Indonesia, 13 April
 • Pre-departure event in Turkey, 15 April in Istanbul, 17 April in Ankara
 • Pre-depatrure event in Bangkok, Thailand, 17 April
 • Pre-departure event in Bogotá, Colombia, 26 April
 • Pre-departure event in Mexico City, Mexico 30 April
 • Webinar, focus Accommodation for fee-paying students and scholarship holders, 29 April (AFS)

May

 • Webinar, focus: Accommodation for non-fee paying (European) students, 6 May (AFS)
 • Webinar, focus: pre-departure for admitted students to School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health, 9 May
 • Newsletter, focus: next steps and preparations/pre-arrival information (ISR and AFS)
 • Recruitment of student ambassadors (Schools)
 • Deadline for payment of tuition fee, KTH programmes, 31 May (AUA)
 • Deadline for accommodation by KTH for fee-paying and scholarship holders, 31 May (AFS)
 • Deadline for pre-sessional English course for fee-paying students, 31 May (KTH Language unit)

June

 • Webinar, focus Arrival and Introduction, 10 June (THS and AFS)
 • Webinar, focus Student life, 17 June (THS)

July

 • Newsletter, focus preparation and pre-arrival information (ISR and AFS)

August

 • Print of master's brochure for 2020-21
 • Newsletter, focus: final information on Arrival Days/introduction services (ISR and AFS)
 • Arrival Days at KTH, airport pick-up, 1, 17, 18 August (AFS)
 • Start of English language course for fee-paying students, (KTH Language unit)
 • Start update of programme descriptions on kth.se/studies (ISR and Schools)
 • Official start of autumn semester, 26 August (KTH)

September

 • International Higher Education Fair, VIT India, 5-6 September (ISR)
 • Launch of new international student bloggers (ISR)
 • Launch of new international student ambassadors (ISR and schools)
 • Deadline for schools to send updated programme descriptions to ISR, (ISR and schools)

October

 • On-line application MASTERHT20 opens (UHR, AUA)
 • Recruitment visits at partner universities in China (ISR)
 • Study in Sweden Event in Beijing, 18 October and Shanghai, 20 October
 • Webinars, focus: Master's programmes at KTH (ISR and Schools)
 • European Higher Education Fair Indonesia, 30 October - 5 November

November

 • Webinar, focus: Application process and scholarships (ISR and AUA)
 • Newsletter, focus: Why KTH, ambassadors/bloggers, etc. (ISR)
 • Recruitment fairs and events in India, Turkey, Colombia, Mexico, preliminary (ISR)

December

 • KTH scholarship application open, 1 December-15 January (preliminary date) (AUA)
 • Recruitment visits and interviews at partner universities, China (ISR)
 • Newsletter, focus: Why KTH, ambassadors/bloggers, etc. (ISR)
 • Webinar, focus: Scholarships and supporting documents, 12 December (ISR and AUA)

Program som inte ingår i ansökningsomgången MASTERHTXX på universityadmissions.se  kan ha andra deadlines. Aktiviteter baserade på kontaktuppgifter från MASTERHTXX, som vissa nyhetsbrev och call-up week, riktas endast till sökande i denna ansökningsomgång. I andra kanaler inkluderas alla program.

Uppdatering av utbildningsinformation

Mer information om uppdatering av programbeskrivningar på engelska .

Antagningsgruppen inom Avdelningen för utbildningadministration hanterar ansökan, antagning och stipendier .

Information till målgruppen

All information till presumtiva internationella studenter finns på internationella utbildningswebben .

Kontakt

Välkomna att kontakta Internationell studentrekrytering (ISR) för mer information eller om ni är intresserade av att delta i någon aktivitet.