Till innehåll på sidan

Internationell studentrekrytering

KTH genomför en mängd aktiviteter riktade mot presumtiva studenter till engelskspråkiga master- och kandidatprogram. Arbetet leds av gruppen Internationell studentrekrytering (ISR) inom Avdelningen för internationella relationer.

Fokus

Målgruppen är kvalificerade presumtiva internationella programstudenter. Huvudparten av ISR:s aktiviteter riktas mot hela målgruppen. Riktade insatser, exempelvis rekryteringsmässor eller andra event på plats, görs främst för avgiftsskyldiga studenter.

Aktiviteter läsåret 2020-2021

Höstens insatser syftar till att attrahera kvalitativa sökande, medan vårens aktivititeter fokuserar på att kommunicera med och stötta sökande och antagna. Exakta datum kompletteras löpande. Viktiga deadlines är markerade i fetstil.

Ht20 ställs alla utlandsresor in och därmed fysiska mässor och event. Vi satsar istället i högre grad på virtuella mässor och egna digitala aktiviteter. 

August

 • Arrival Days at KTH, airport pick-up, 1 and 15 August (AFS)
 • Start of English language course for fee-paying students, (KTH Language unit)
 • Start update of programme descriptions on kth.se/studies (ISR and Schools)
 • Official start of autumn semester, 24 August

September

 • Print of master's brochure for 2021 (ISR)
 • Recruitment, education and launch of international student ambassadors (ISR and schools)
 • Deadline for schools to send updated programme descriptions to ISR, 21 September (ISR and schools)
 • KTH International Student Survey sent to admitted students 2020, 21 September (ISR)
 • Webinar with Mexican scholarship provider FUNED, 23 September (ISR)

October

 •  Virtual Campus Tour released on kth.se, 1 October (ISR)
 • Virtual recruitment fair, EHEF Manila, 2-3 October (ISR)
 • Webinars directed to Chinese partner universities, 12 - 23 October (ISR)
 • On-line application MASTERHT21 opens 16 October (UHR, AUA)
 • News letter, focus opening of application period, 16 October (ISR)
 • Study in Sweden Virtual Fair China, 16 October (ISR)
 • Study in Sweden Virtual Fair India, 17 October (ISR)
 • Study in Sweden Virtual Fair South East Asia, 21 October (ISR)
 • Webinars directed to Indian partner university, VIT, 23 October (ISR)
 • Student recruitment activity plan with each school
 • This is KTH webinar, 29 October (ISR)

November

 • Study in Sweden Virtual Fair Africa, 4 November
 • Webinar and social media posts with ABE school, focus master's programmes, 5 November (ISR and ABE)
 • Study in Sweden Virtual Fair America, 7 November (ISR)
 • Webinar directed to Indian partner university, Amrita University, 9 November (ISR)
 • Presentation of KTH International Student Survey 2020, 10 November (ISR)
 • Webinar and social media posts with CBH School, focus master's programmes, 12 November (ISR and CBH)
 • Europosgrados Virtual Fair Latin America, 14 November (ISR)
 • Webinar and social media posts with EECS School, focus master's programmes, 19 November (ISR and EECS)
 • Webinar and social media posts with ITM School, focus master's programmes, 24 November (ISR and ITM)
 • Virtual Recruitment Fair, EHEF Indonesia, 27-28 November
 • Study in Sweden event in Seoul, South Korea
 • Webinars directed to Indonesian universities
 • Recruitment fair, OCSC Expo in Bangkok, Thailand, 2-3 November (ISR)
 • Newsletter, focus: Why KTH, ambassadors/bloggers, webinars etc. (ISR)

December

 • KTH scholarship application open, 1 December-15 January (AUA)
 • Webinar and social media posts with SCI School, focus master's programmes, 1 December (ISR and SCI)
 • Recruitment webinars and interviews at partner universities, China (ISR)
 • Newsletter, focus: Why KTH, ambassadors/bloggers, etc. (ISR)
 • MSc Machine Learning webinar, 8 December (ISR)

January

 • Webinar, focus: Complete your application to KTH, 12 January (ISR and AUA)
 • Newsletter, focus: complete application (ISR)
 • Application deadline MASTERHT21 and bachelor’s programme, 15 January (UHR)

February

 • Deadline for application fee and supporting documents, 1 February (UHR)
 • Application deadline EIT Digital, non-EU students (EIT Digital)
 • SI scholarship application open (SI)
 • Application deadline InnoEnergy, Application round 1 (EIT InnoEnergy)

March

 • Newsletter, focus: prior to admission results (ISR)
 • Notification of results, KTH Scholarship (AUA)

April

 • Notification of admission results MASTERHT21, 9 April (UHR, AUA)
 • Launch of kth.se/newatkth (ISR and AFS)
 • Launch of Facebook group for admitted students (ISR and AFS)
 • Newsletter, focus: next steps, invitation to digital events (ISR)
 • Admission weekend, digital support to admitted students, chat groups, Facebook groups, etc. (ISR, AFS and AUA)
 • Invoices sent to fee-paying students in MASTERHT21 (AUA)
 • Webinar: New at KTH. Information for admitted students about tuition fees, residence permit, insurance, etc. (ISR and AFS)
 •  Newsletter, focus: next steps and preparations
 • Call-up week to all admitted students (ISR and Schools)
 • Digital pre-departure event directed to students from India, China, Southeast Asia, Latin America, etc.
 • Application deadline EIT Digital, EU-students (EIT Digital)
 • Notification of selection results, bachelor’s programme(UHR)
 • Application deadline InnoEnergy, Application round 2 (EIT InnoEnergy)
 • Announcement of SI Scholarship recipients (SI)
 • Webinar: Accommodation for international students (ISR and AFS)

May

 • Newsletter, focus Next steps and preparations for arrival (ISR and AFS)
 • Deadline for payment of tuition fee, KTH programmes (AUA)
 • Deadline for accommodation by KTH for fee-paying and scholarship holders (AFS)
 • Deadline for pre-sessional English course for fee-paying students (KTH Language unit)
 • Webinar: Accommodation tips for European students (AFS and THS)

June

 • Webinar: Arrival and introduction
 • Webinar: Student life and international reception (THS)

July

 • Newsletter, focus preparation and pre-arrival information (ISR and AFS)

Program som inte ingår i ansökningsomgången MASTERHTXX på universityadmissions.se  kan ha andra deadlines. Aktiviteter baserade på kontaktuppgifter från MASTERHTXX, som vissa nyhetsbrev och call-up week, riktas endast till sökande i denna ansökningsomgång. I andra kanaler inkluderas alla program.

Uppdatering av utbildningsinformation

Mer information om uppdatering av programbeskrivningar på engelska .

Antagningsgruppen inom Avdelningen för utbildningadministration hanterar ansökan, antagning och stipendier .

Information till målgruppen

All information till presumtiva internationella studenter finns på internationella utbildningswebben .

Kontakt

Välkomna att kontakta Internationell studentrekrytering (ISR) för mer information eller om ni är intresserade av att delta i någon aktivitet.