Till innehåll på sidan

Internationellt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet samlar information rörande internationalisering inom utbildning, såsom internationell mobilitet, rekrytering av internationella studenter, samarbets- och finansieringsmöjligheter samt internationella aktiviteter på KTH:s campus.

Följande avdelningar inom UF bidrar till nyhetsbrevet:

Meddela gärna era synpunkter!

Kontaktperson: Åsa Andersson , Internationella strategigruppen, KIR, ankn. 7183