Till innehåll på sidan

Minor Field Studies

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat resestipendium som ger studenter möjlighet att utföra en fältstudie om minst åtta sammanhängande veckor i ett utvecklingsland. Fältstudien ska resultera i ett kandidat- eller examensarbete. KTH ansöker centralt om stipendier via UHR, dessa blir sedan tillgängliga för studenterna att ansöka om. KTH:s personal kan söka medel för kontaktresor genom MFS direkt hos UHR.

Ansökningsprocess MFS-stipendium

Programmet samordnas nationellt av Universitets- och högskolerådet, UHR , varifrån KTH ansöker om medel. Studenterna i sin tur ansöker om MFS-stipendium till KTH. Information riktad mot nuvarande studenter .

Ansökningsprocess Kontaktresor

Akademiska handledare och annan involverad personal har möjlighet att söka stöd för en handledar- eller kontaktresa, max 20 000 kr. Ansökan görs fyra gånger på år och direkt till UHR .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Katie Zmijewski
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-15