Till innehåll på sidan

Vilka filer säkerhetskopieras och bevaras

KTH använder Code42 för säkerhetskopiering av datorerna i klientplattformen.
Filerna säkerhetskopieras och bevaras efter ett visst mönster.

Filer som säkerhetskopieras

Code42-klienten säkerhetskopierar normalt de filer på hårddisken som ligger i din lokala användarkatalog.

Undantag är systemfiler, applikationer och filer som läggs i mappen nobackup. Inga andra undantag för säkerhetskopiering görs. Detta innebär att cache-katalogerna för olika molntjänster (OneDrive, Google Drive, Dropbox och liknande) säkerhetskopieras. Anledningen är att vårt huvudmål är att skydda våra användare mot dataförlust, så vi vill undvika ens möjligheten att man av misstag undantar viktiga filer.

För att ändå kunna göra undantag måste du begära detta explicit från IT-support. Kontakta it-support@kth.se, skriv i ärendet "Jag vill kunna undanta vilka filer/kataloger som säkerhetskopieras med Code42!". Filer du undantar kommer omedelbart att tas bort även från äldre säkerhetskopior, se support.code42.com - Change the file selection (extern länk)

Då du själv kan styra undantagsreglerna ansvarar du för att rätt filer sparas, och för att kontrollera detta! IT-avdelningen kan inte återskapa filer som exkluderats.

Lagring av säkerhetskopierade data

Efter att datorns filer har säkerhetskopierats, förblir original- och efterföljande versioner i arkivet tills vissa tidsintervaller är uppfyllda.

Grundläggande policy för bevarande av data

  • En gång i timmen: allt nytt data som ska säkerhetskopieras skickas till Code42-backup-servern.
  • Under de senaste sju dagarna (inte idag): en unik version från de senaste 15 minuterna behålls.
  • Under de senaste 90 dagarna: (exklusive den senaste veckan) - behålls en unik fil från varje dag.
  • För det senaste året (minus de senaste 90 dagarna): en unik fil från varje vecka behålls.
  • Från tidigare år (men inte inklusive förra året): en unik version från föregående månad behålls.
  • Alla filer som raderas på källdatorn: tas inte bort från Code42-servern förrän de manuellt tas bort på klienten med kommandot "Compact Archive".

Arkivunderhåll

Code42-servern går periodiskt igenom dina arkiv för att verifiera integriteten i dina säkerhetskopior, ta bort raderade filer och minska antalet versioner enligt din lagringspolicy. Under dessa genomgångar är säkerhetskopieringen pausad och återställningar är inte tillgängliga. Mer information finns i Code42 CrashPlan-dokumentationen som beskriver arkivunderhåll.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-25