Till innehåll på sidan

Information om förändring av tjänsten klientbackup Code42

På denna sida finns information om förändringen av tjänsten klientbackup Code42.

Två kommande ändringar av tjänsten kommer att påverka alla användare (ej SciLifeLab).

  1. Tjänsten "KTH klientbackup" avvecklas som standardkomponent i KTH Windows
  2. Förändringar i leverantörens infrastruktur tar bort nuvarande backup-kopior från 2022-04-30

Nya backuper kommer efter konfigurationsändringar fungera som de tidigare, men äldre backuper kommer ej att finnas kvar.

KTH Klientbackup avvecklas som standardtjänst i KTH-Windows

IT-avdelningen har beslutat att avveckla tjänsten klientbackup via Code42 som en standardkomponent på plattformsdatorer inom KTH Windows. Det har tidigare varit en standardkomponent i alla mobila klientplattformar, KTH Windows, KTH Mac och KTH Ubuntu.

IT-avdelningen implementerade under 2018 tjänsten Code42, en backupklient med funktion att säkerhetskopiera användares data till en molnbaserad lagring. Detta för att säkerställa att data skulle gå att återskapa vid ex. hårdvarufel eller stöld av en användares dator. Tjänsten Code42 har fungerat som en bakgrundstjänst och är något som de flesta plattformsanvändare inte lagt märke till, förutom när man aktivt använt klienten för att återställa data.

Under de senaste månaderna har IT-avdelningen sett över tjänsten utifrån ett Return on Investment-perspektiv (väga kostnad mot nyttan). Vi har i detta arbete konstaterat att kostnaden för tjänsten är alltför hög i förhållande till nyttan och effekten den tillfört under dessa år.

2021 beslutade dessutom IT-avdelningen att implementera OneDrive (för att ersätta KTH Box) som primär molnlagringstjänst på KTH . Detta har medfört att OneDrive nu kan användas utan extra kostnad för att kopiera delar av det användardata som sparas lokalt på plattformsdatorerna med KTH-Windows. Observera att användare själva ansvarar för att data sparas i OneDrive, t.ex. att lägga filer i mappar som automatiskt synkroniseras till OneDrive.

När det gäller bärbara datorer med klientplattformarna KTH Mac och KTH Ubuntu kommer klientbackup via Code42 att kvarstå en tid, tills vi sett över effekterna och utrett plattformarnas möjligheter att använda OneDrive.

Den som fortsatt vill ha tjänsten klientbackup via Code42 på en dator med KTH Windows eller s.k. stand-alone dator (med egenadministrerat operativsystem) kan dock fortsatt beställa denna tjänst via IT-avdelningen mot en årlig kostnad. Mer information finns på sidan för KTH Klientbackup

Beslutet gäller from 2022-05-01

Nuvarande säkerhetskopior tas bort 2022-04-30

Leverantören av Code42 genomför tekniska förändringar av tjänsten, något som påverkar alla datorer med klientbackup via Code42.

Viktigaste förändringen: nuvarande backuper tas bort efter 2022-04-30

Eventuell återställning av data från tidigare backuper måste därför göras i god tid innan den 2022-04.30. Tänk även på att, beroende på datamängd, kan ta tid att återställa data.

Behöver du hjälp med återställningen, hör av dig snarast till oss via it-support@kth.se .

IT-avdelningen kommer inte ha möjlighet att återskapa gamla backuper efter den 2022-04-30

Befintliga backuper kommer raderas från leverantörens nuvarande lösning.

Detta innebär att en helt ny full säkerhetskopia måste tas på alla de datorer som fortfarande använder Code42-klienten när lagring aktiverats i det nya systemet från och med den 2022-05-01. Efter detta kommer inkrementella säkerhetskopior användas, precis som förut.

Det krävs mycket datatrafik tills den initiala backupen är klar. Vi rekommenderar att man använder fast nätverk eller WiFi för detta (ej internetdelning via mobilen).

Hur påverkas de olika plattformarna?

KTH Windows

IT kommer avinstallera Code42-klienten från din plattformsdator. Om du har lagt till egna enheter behöver du avinstallera Code42-klienten själv på de enheterna som inte hanteras av KTH.
Om du fortsatt vill ha backup av lokalt data kommer du behöver beställa tjänsten ”KTH Klientbackup” via beställningsportalen . Mer information hittar du på sidan för KTH Klientbackup .

KTH Mac

Du behöver inte göra något aktivt. IT kommer avinstallera den gamla klienten från din dator och installera den nya klienten så att du automatiskt läggs in i det nya systemet.

KTH Ubuntu (bärbar dator)

Just nu använder endast bärbara datorer klienten. Vi kommer kontakta varje användare med instruktioner för hur de själva kan byta klienten, eller ge oss fjärråtkomst till datorn så att vi kan göra det.

Stand-alone dator

Nuvrande Code42-klient måste avinstalleras helt, och sedan installeras om med ny konfiguration för att läggas till i det nya systemet. Mer information kommer inom kort.

Avbeställning

Om du som köpt tjänsten separat sedan tidigare inte vill fortsätta med KTH Klientbackup (Code42) avbeställer du tjänsten enligt rutinen som du på sidan för KTH Klientbackup .

Mer information

Du hittar mer information om hur förändringen påverka dig under denna sidan för Förändring i tjänsten KTH Klientbackup Code42 - FAQ .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-25