Till innehåll på sidan

Avgränsningar och begränsningar med säkerhetskopiering

KTH använder Code42 för säkerhetskopiering av datorerna i klientplattformen.
Detta är begränsningarna och avgränsningarna.

Lämplig användning

Code42 är avsedd att skydda data på bärbara datorer och stationära datorer över alla typer av internetanslutningar, för användare av KTH:s klientplattformar.

KTH:s säkerhetskopieringstjänst är inte en ersättning för en långsiktig lagrings- eller dataregistreringsstrategi. Det är tänkt att ge en viss säkerhet när filerna oavsiktligt raderas, en hårdvarukomponent går sönder eller en dator går förlorad.

Code42 är gjort för slutanvändarsystem, och stödjer ej säkerhetskopiering av servrar.

Prestanda

De flesta datorer på Campus kommer att dra nytta av KTH:s snabba nätverk för bra prestanda. Hemanvändare med långsam internetuppladdningshastighet kommer att få reducerad prestanda vid säkerhetskopieringen.

För bästa resultat, särskilt under den första säkerhetskopian, använd KTH:s trådbundna (Ethernet) nätverk, och se till att att datorn inte går i vila.

Code42 fungerar inte som förväntat på datorer med mer än 2 TB data eller flera miljoner filer. Verklig prestanda på säkerhetskopieringen beror på mängden fysiskt RAM, nötverkshastighet och -belastning, hårddiskprestanda, processorhastighet och liknande faktorer. 

Ytterligare överväganden

  • För att undvika dyra mobilräkningar bör den som använder sig av mobilt datanät ("tethering") på sin dator konfigurera Code42 att inte göra säkerhetskopiering via mobilen. Se Code42 CrashPlan nätverkskonfigurationsdokumentation för hur du justerar inställningar för klientnätverk.
  • Eftersom säkerhetskopians arkiv krypteras med en algoritm som använder en persons KTH-inloggningsuppgifter kan de säkerhetskopierade filerna inte överföras till en annan användare.
  • Särskilda överväganden bör vidtas vid säkerhetskopiering av vissa typer av öppna filer, som databaser. Se Code42 CrashPlan supportdokumentation för mer information.
  • Microsoft Outlook-användare bör exkludera .pst-filer, då dessa kan ge långsam säkerhetskopiering.
  • Säkerhetskopiera inte virtuella maskiner (VMWare Fusion, Parallels) genom att backa upp filen för den virtuella maskinen. Installera istället Code42 i själva den virtuella maskinen. 
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-04-08