Till innehåll på sidan

Inställningar för säkerhetskopiering

KTH använder Code42 för säkerhetskopiering av datorerna i klientplattformen.
Det här är standardinställningarna för Code42.

Standardinställningar

Standardinställningarna för säkerhetskopieringen är att hela disken kopieras med få undantag, och med liten möjlighet för användaren att exkludera filer/kataloger. 

Data i en katalog som har _NoBackup i namnet (t.ex. PersonalFiles_NoBackup) kommer alltid att uteslutas från säkerhetskopiering. Du kan skapa den här mappen var som helst på din dator, varvid Code42 kommer alltid att undanta innehållet.

Vissa filtyper är alltid uteslutna från KTHs Code42-säkerhetskopiering, till exempel cache-filer, filer från din KTH AFS-katalog och diverse andra systemdata. Du kan lägga till i listan över filnamn eller typer av filer som ska uteslutas. Möjlighet till detta behöver dock aktiveras via KTH IT-support.

Filer och kataloger som har markerats för att uteslutas ur backup av IT-supportpersonalen kan inte inkluderas av slutanvändare.

Utför alltid en teståterläsning för att utvärdera om dina inställningar för backupen skyddar ditt data.

Specialinställningar

Linux (standalone)

I klientplattformen KTH Ubuntu görs detta redan, men den som använder Code42 på egenadministrerad Linux kan behöva ändra watch limit, fs.inotify.max_user_watches i sysctl.conf.

Utan detta kan upplåsning av skärmlås blockeras, se Code42:s information (extern länk) .

Mac

Apple införde av säkerhets- och integritetsskäl åtkomstbegränsningar för program i och med macOS 10.14. Följden av detta blir att Code42 inte kan säkerhetskopiera filer från bl.a Kontakter, Bilder och Mail förrän man ger Code42 uttrycklig tillgång till dessa filer.

Rekommerad lösning:

Steg 1: Ge fullständig diskåtkomst till Code42 app

 1. Öppna Systeminställningar
 2. Öppna Säkerhet och integritet
 3. Välj fliken Integritetsskydd
 4. Om integritetsinställningarna är låsta:
  1. Klicka på låsikonen nere till vänster
  2. Skriv in ditt lösenord
 5. I den vänstra rutan väljer du Full skivtillgång.
 6. Klicka på + -ikonen i den högra rutan.
 7. Navigera till Program och sedan CrashPlan.
 8. Klicka på Öppna.
  Följande meddelande visas: "CrashPlan" har inte full skivtillgång förrän det avslutats.
 9. Klicka på Avsluta nu.
 10. (Valfritt) Klicka på låset i nedre vänstra hörnet för att låsa upp sekretessinställningar igen.
 11. (Obligatoriskt) Följ stegen i nästa avsnitt för att starta om Code42-tjänsten. Code42-appen kommer inte att ha full diskåtkomst tills tjänsten Code42 startas om.

Steg 2: Starta om Code42-tjänsten

Det finns två sätt att starta om tjänsten Code42: starta om datorn eller skriv ett kommando i kommandotolken Code42 App. Välj vilket alternativ som är enklast för dig.

Alternativ 1
Starta om Mac.

Alternativ 2

 1. Öppna Crashplan-programmet.
 2. Om nödvändigt, logga in på ditt konto.
 3. Tryck på Alt + Kommando + C för att öppna Code42-programments kommandotolk.
 4. Ange detta kommando:
  restart
 5. Tryck Enter.
  Detta stänger Code42-appen, återautentiserar Code42-appen med Code42-servern och startar sedan Code42-tjänsten igen. Det tar någon minut.
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-25