Till innehåll på sidan

Support för säkerhetskopieringen

KTH använder Code42 för säkerhetskopiering av datorerna i klientplattformen.
Det mesta kan utföras av användaren själv på datorn. Här hittar du övrig support.

Självbetjäning

Code42 är utformad för att underlätta självbetjäning. Du kan hantera dina säkerhetskopior, återställa filer och justera inställningar genom att använda webgränssnittet eller Code42-klienten på din dator.

Andra resurser

Riklig online-dokumentation tillhandahålls av utvecklarna av Code42. Besök support.code42.com/CrashPlan för mer information.

Se också vanliga frågor   om Code42.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-04-08