Till innehåll på sidan

Återställ filer i OneDrive

Här hittar du lathund som visar hur man återställer filer som man har tagit bort från KTH-OneDrive.

  1.  Logga in på portal.office.com  med ditt KTH-konto och välj OneDrive
    Bild på att logga in i KTH OneDrive i en webbläsare
  2. Välj Inställningar genom att klicka på kugghjulet. Välj sedan "Återställ din OneDrive". 
  3. På "Återställ" sidan väljer du ett datum i listrutan, till exempel "Igår", eller välj ett eget datum och tid.
  4. Använd aktivitetsdiagrammet och aktivitetsflödet för att granska de senaste aktiviteterna som du vill ångra.
  5. När du är redo att återställa OneDrive väljer du Återställ. Din OneDrive återställs till det läge den var i innan den första markerade aktiviteten.
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-06-29