Till innehåll på sidan

När ditt KTH Box-konto avslutas

När din anställning eller annan relation till KTH som ger dig tillgång till KTH Box upphör kommer ditt KTH Box-konto att avslutas. Här beskrivs vad som då sker och vad som händer med informationen som tillhör kontot.

Viktig information!

Från och med den 1 oktober 2021 kommer vi inte längre att skapa nya Box konton för anställda eftersom vi avvecklar tjänsten på KTH till förmån för KTH OneDrive. 

Var vänligen och använd KTH OneDrive för din personlig lagring och för filsamarbete med andra. Om du vill samarbeta med en befintlig Box användare informerar du användaren om att de behöver skicka en delad länk till dig. 

KTH OneDrive är tillgänglig för alla aktiva studenter och anställda. 

Ni kan läsa mer om avveckling av KTH Box och hur den påverkar dig genom att gå till följande sida, static.sys.kth.se/redirects/ID5-SV .

Tillgång till KTH Box har:

  • Alla som är anställda på KTH eller arbetar på KTH under "anställningslika former" enligt personalavdelningen och därför får affilation employee i UG.
  • Alla som har någon av IT-avdelningens datorarbetsplatser, Wiks, Mac eller Ubuntu.
  • Vissa särskilda undantag efter överenskommelse.

När inget av dessa villkor längre gäller har du inte längre tillgång till KTH Box och ditt konto kommer att avslutas. Eftersom du kan ha information på kontot som ska vara kvar och dessutom ha delat den med andra som medvetet eller medvetet använder ditt konto för att spara sin information kan detta få konsekvenser. För att hantera detta och inte information ska gå förlorad i samband med att kontot avslutas finns det en process for hur detta sker som följer Best practice - Terminating employees (extern länk) .

Innan du slutar

Innan du slutar ska du ta hand om information du vill ha kvar och föra över den till någon annan plats. Du kan kopiera ner den till en lokal dator, eller överföra den till ett privat konto i Box.com. Du ska även se till att andra som du har delat information kan ta över den information de behöver och föra över den till andra konton.

När du inte längre har tillgång till KTH Box

Det första som händer är att ditt konto inaktiveras under en övergångsperiod ( Box admin console - Editing Users (extern länk) ) på 60 dagar. Det innebär att du inte längre kommer att kunna komma åt Box och att kontot göms för övriga användare. De kan alltså inte heller längre komma åt information som du har delat med dem. Dock finns kontot och delningarna kvar. Skulle du återetablera din relation till KTH under övergångsperioden kommer kontot automatiskt att aktiveras igen och fungera som förut.

OBS: om ditt KTH-konto avslutas helt så att din information raderas ifrån KTH:s identitetshantering kommer även Box-kontot att raderas direkt, utan övergångsperiod. Informationen i det finns dock kvar enligt nedan.

Efter övergångsperioden kommer kontot att raderas. Det betyder dock inte att informationen som finns i kontot helt försvinner, utan filer i det sparas undan under ytterligare en längre period. Vi garanterar att informationen ska finnas kvar i ett år. Däremot försvinner delningar och samarbeten med andra användare i Box.com.

Skulle du återetablera din relation med KTH efter att kontot raderas kommer det att skapas ett nytt KTH Box-konto åt dig (även om det är samma användarnamn). Informationen från ditt förra konto kan då återskapas så länge den finns kvar, kontakta it-support@kth.se.

När någon annan har slutat och du saknar information

När du använder Box kan du ha inlett samarbeten med någon annan på KTH på ett sådant sätt att informationen sparas på deras konto. Om de sedan har slutat på KTH kommer den informationen inte längre vara åtkomlig när deras konto inaktiveras eller raderas. Dock finns informationen kvar, kontakta it-support@kth.se så får du hjälp.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-16