Till innehåll på sidan

Återställa filer

Hur kan man återställa filer som man har tagit bort från KTH-OneDrive

För att återställa filer man tog bort följ guiden nedan.

1. Gå till Kth-OneDrive webbplatsen. (Kontrollera att du är inloggad med rätt konto.)

2. Väljer du Inställningar > Återställa OneDrive. 

På sidan Återställ väljer du ett datum i listrutan, till exempel Igår,eller väljer Eget datum och tid. 

Använd aktivitetsdiagrammet och aktivitetsflödet för att granska de senaste aktiviteterna som du vill ångra.

När du är redo att återställa OneDrive väljer du Återställ. Din OneDrive återställs till det läge den var i innan den första markerade aktiviteten.

För mer information om hur man återställer filer i OneDrive

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-21