Till innehåll på sidan

Ladda ned filer och mappar från OneDrive

Du kan ladda ned filer och mappar från Microsoft OneDrive till datorn med några få klick.

Obs!: Om du laddar ned regelbundet från en delad mapp kan du lägga till och synkronisera delade mappar till din egen OneDrive.

  1. Markera de filer eller mappar som du vill ladda ned på OneDrive. Om du vill ladda ned enstaka eller flera filer markerar du varje objekt genom att klicka på den cirkelformade kryssrutan som visas. (I den vänstra bilden nedan visar objekt i vyn Lista, i den högra bilden visas objekt i vyn Paneler eller Foton.) (Du kan också markera flera filer samtidigt genom att markera en fil, rulla nedåt i listan och sedan hålla ned Skift-tangenten medan du vänsterklickar på det sista objektet du vill markera.)
  • Markera alla filer i en mapp genom att klicka på cirkeln till vänster om rubrikraden, eller genom att trycka på CTRL + A på tangentbordet.
  • Du kan behöva gå upp eller tillbaka en nivå om du vill markera en hel mapp och inte bara innehållet.

  2. I det övre navigeringsfältet väljer du Ladda ned. (Du kan också högerklicka på filen, fotot eller mappen och välja Ladda ned.)

Meddelanden:

  • Knappen Ladda ned visas bara då filer eller mappar är markerade.
  • Knappen Ladda ned kan ibland försvinna om du uppdaterar webbsidan när du tittar på en mapp. Du kan kringgå det genom att gå upp en nivå i mappkatalogen och gå tillbaka eller stänga fliken i webbläsaren och navigera till mappen igen.

 3. Om du uppmanas att göra det i webbläsaren väljer du Spara eller Spara som och bläddrar till den plats där du vill spara nedladdningen. (Vissa webbläsare börjar direkt spara till en mapp för hämtade filer på datorn.

Göra filer tillgängliga offline i en OneDrive-mobilapp

På en mobil enhet kan du göra filer tillgängliga offline, vilket liknar nedladdning av filer. I OneDrive-appen på en iOS-, Android- eller Windows 10-telefon letar du efter ikonen Offline ( för Android eller iOS eller för Windows-mobilenheter).

  1. I OneDrive-appen markerar du de filer som du vill göra tillgängliga offline (markera en fil genom att hålla ned den).
  2. Välj Behåll offline.

Obs!: I OneDrive-appen kan du inte göra mappar eller OneNote-anteckningsböcker tillgängliga offline.

Mer information hittar du här

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-08