Till innehåll på sidan

FAQ - Vanliga frågor om KTH OneDrive

Här hittar du svar på vanliga frågor om KTH OneDrive

Fråga: Vad är KTH OneDrive?
Svar: OneDrive är en filsynkroniseringstjänst från Microsoft i molnet som är upphandlad av KTH. OneDrive ger dig möjlighet att synkronisera dina personliga filer mellan datorer, telefon och plattor samt dela ut filer till kollegor och externa medarbetare på ett säkert sätt.

Fråga: Vilka kan använda sig av KTH OneDrive?
Svar: OneDrive kommer att erbjudas till alla anställda och aktiva studenter på KTH samt alla som använder sig av den centrala klientplattformen, KTH Windows (WIKS) och KTH Mac, som levereras av IT-Avdelningen.

Fråga: Hur mycket utrymme får jag på KTH Onedrive?
Svar: Du kommer att få tillgång till 5TB på KTH Onedrive men vi kan tilldela mer än 5TB för anställda om det skulle behövas.

Fråga: Vad händer med de delade foldrarna/filerna när en användare slutar och KTH Onedrive kontot stängs av?
Svar: Tillgång till delade foldrarna/filerna stängs av när KTH Onedrive kontot stängs, detta pga att informationen är kopplad till den användaren som delat ut foldern/filen.

Fråga: Hur stor kan en fil vara?
Svar: En fil kan vara upp till 250GB stor. Vi rekommenderar att du använder max 20Gb stora filer då det är enklare att ladda upp de till tjänsten.

Fråga: Vem kan komma åt mina filer?
Svar: Filerna som finns på OneDrive kan komma åt av de du delat ut de till samt KTH's administratörer av tjänsten.

Fråga: Kommer OneDrive klienten att installeras på KTH’s plattformdatorer?
Svar: Ja, OneDrive klienten kommer attt förinstalleras på KTH-Windows och KTH-Mac. Om du inte hittar OneDrive i Software center eller KTH selfservice, kan du kontakta KTH IT-Support.

Fråga: På vilka plattformar finns OneDrive applikationen?
Svar: OneDrive klienten finns på Windows, Mac, IOS och Android.

Fråga: Finns det klient för linux?
Svar: Tyvärr så finns det ingen klient för OneDrive. Linux användare är hänvisade till webklienten.
 

Fråga: Vem ansvarar för filerna på OneDrive?
Svar: Du som användare av OneDrive ansvarar för informationen som finns i OneDrive.

Fråga: Tar KTH backup på OneDrive?
Svar: KTH tar inte backup på filerna på OneDrive, du som användare är ansvarig för filerna som finns på OneDrive.

Fråga: Kan stipendiater, postdoktorala studenter få tillgång till OneDrive?
Svar: Om Stipendiater och postdoktorala studenter finns registrerade i Ladok som studenter och har fått affilieringen student på KTH så kommer de få tillgång till KTH OneDrive. Om de inte får affilieringen student så kommer de inte ha tillgång till KTH OneDrive

Fråga: Hur ser finansieringen av OneDrive på KTH?
Svar: Denna tjänst ingår i vårt Microsoft campus avtal.

Fråga: Kommer studenter att få tillgång till Onedrive?
Svar: Ja

Fråga: Hur säker är OneDrive?
Svar: Allt kommunikationen till OneDrive är krypterat med SSL samt all information som är lagrad hos OneDrive är krypterad.

Fråga: Vad händer med OneDrive om jag byter användarnamn?
Svar: Vi rekommenderar inte att du byter användarnamn då det kommer påverka många av funktionerna i OneDrive samt applikationer, utdelningar av filer/kataloger mm. Du kan läsa lite mer om vad som kommer påverkas när du byter användarnamn på följande sida, How UPN changes affect the OneDrive URL and OneDrive features  (på engelska).

Fråga: Hur länge har jag tillgång till OneDrive?
Svar: Så länge du är anställd på KTH eller är en aktiv student på KTH eller har ngn av följande tjänster, KTH Windows/Mac/Linux så kommer du att ha tillgång till Onedrive. När anställningen eller studierna avslutas så stängs tillgången till Onedrive av.

Fråga: Kan opersonliga konton ha ett konto i KTH Onedrive, tex avdelning@kth.se.
Svar:  Opersonliga konton som avdelningar/funktionsadresser mm kan inte ha ett KTH OneDrive konto. Konton i OneDrive är personliga.

Fråga: Varför kan jag inte dela ut länkar som är publikt tillgängliga utan inloggning i mer än 180 dagar?
Svar: Av säkerhetsskäl så har vi lagt en begränsning på delade länkar som är publikt tillgängliga utan inloggning. Dessa får maximalt delas ut i 180 dagar. Efter att de 180 dagarna passerat så måste länken delas ut igen.
Vi rekommenderar att du delar filer/foldrar till personer och inte gör de publikt tillgängliga utan inloggning.

Fråga: Varför är det så att när jag delar information i OneDrive så är standardrättigheterna "Kan visa" och inte "Kan redigera"?
Svar: Av säkerhetsskäl så är standardinställningen "Kan visa" när man delar information i OneDrive.
Vi vill att användarna ska ta ett aktivt beslut om vilken åtkomst en medarbetare eller anonyma skall ha till den delade informationen. Vi vill också förhindra att obehöriga manipulerar/raderar av information som finns lagrat i OneDrive.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-21