Till innehåll på sidan

Ladda upp och spara filer och mappar

  Använda OneDrive i webbläsaren

Logga in på   med ditt kth konto och välj sedan startprogrammet

> OneDrive.

Välj en fil eller mapp genom att markera cirkeln i det övre hörnet av objektet och välj sedan ett kommando högst upp på sidan.

Du kan lagra över 300 typer av filer på OneDrive. Med Microsoft Edge och Google Chrome:

  • Välj Ladda > ellerLadda upp > mapp.
  • Välj filerna eller mappen du vill ladda upp.
  • Välj Öppna eller Välj mapp.

I andra webbläsare:

Välj Ladda upp och markera de filer du vill ladda upp. Välj sedan Öppna.

Om du inte ser Ladda upp > Mapp får du skapa en mapp och sedan ladda upp filerna till den mappen.

Använda OneDrive på skrivbordet

Om du använder KTH-Windows kan du redan ha fått frågan i OneDrive om att logga in så att du kan synkronisera dina filer.

I Utforskaren väljer du: OneDrive – [KTH-Onedrive].

Spara och öppna filer i Office-program

Välj Arkiv > Spara en kopia> OneDrive – [KTH-Onedrive] för att spara en arbetsfil i OneDrive.

Spara privata filer i OneDrive – Privat.

Välj Arkiv > Öppna och välj sedan OneDrive om du vill öppna en fil som sparats i OneDrive.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-04