Till innehåll på sidan

Hitta delade mappar på OneDrive

Delade mappar som du har lagt till på OneDrive visas på OneDrive-webbplatsen i vyn Delat.

Om du använder OneDrive-synkroniseringsprogrammet på datorn kan du synkronisera mappen till datorn. På en Windows-dator letar du rätt på mappen i Utforskaren, och på en Mac-dator använder du Finder.

Meddelanden:

Om du har OneDrive-synkroniseringsprogrammet, men den delade mappen inte synkroniseras till datorn, kanske du har selektiv synkronisering aktiverad. Det här är inte vanligt, men du kan lösa problemet genom att gå till datorns systemfält (om du använder Mac går du till menyraden) och leta efter synkroniseringsprogrammet.

Välj OneDrive -molnikonen.

Välj Hjälp och inställningar > Inställningar.

På fliken Konto väljer du Välj mappar och markerar kryssrutorna för de mappar som du vill synkronisera.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-12