Till innehåll på sidan

Migrerings FAQ

Här hittar du svar gällande migreringen från KTH Box till OneDrive.

Fråga:  Hur skall jag logga in i KTH OneDrive?
Svar:  Du skall logga in som användarnamn@ug.kth.se och ditt KTH lösenord.

Fråga: Kommer ni informera mig när jag kommer att bli migrerad.
Svar: Vi kommer att skicka information till användaren 5 dagar innan kopieringen sker samt informera när den är slutförd. 

Fråga: Är informationen krypterad?
Svar: Ja, all trafik är krypterad mot tjänsten och den lagrade informationen är krypterad i KTH OneDrive. 

Fråga: Berörs mina filer på P: G och H: (Z:)?
Svar: Nej, övergången till KTH OneDrive berör inte KTH:s nätverksbaserade fillagring, varken för hemkataloger eller projektkataloger.

Fråga: Kommer Canvas påverkas av migreringen?
Svar: Nej, Canvas kommer inte att påverkas av denna migrering då vi inte har någon befintlig integration med Canvas och KTH Box.

Fråga: Vad händer med mina filer i Box?
Svar: Under migreringen kommer dina filer kopieras till OneDrive. Efter kopieringen är avslutad kommer vi stänga av tillgången till Box och du kan börja jobba med dina filer i KTH OneDrive istället.

Fråga: Kan jag kopiera mina filer själv från KTH Box till KTH OneDrive?
Svar: Vi avråder från att kopiera dina filer själv. Om du ändå har behov ber vi dig att kontakta it-support@kth.se.

Fråga: Flyttas eller kopieras mina filer?
Svar: Dina filer kommer kopieras som innebär att dina filer kommer inte tas bort från KTH Box.

Fråga: Kommer det bli avbrott under tiden man byter till KTH OneDrive?
Svar: Ja, det kommer att bli ett avbrott när vi kopierar dina filer från den ena tjänsten till den andra så att vi kan garantera att allt innehåll är kopierat. Du kommer att få mer utförlig information 5 dagar innan kopieringen starta.

Fråga: Vad kommer påverkas under tiden av bytet?
Svar: Inga övriga system eller tjänster på KTH kommer att påverkas av själva bytet.

Fråga: Vilka kan använda sig av KTH OneDrive?
Svar: I och med införandet av KTH OneDrive kommer förutom anställda nu även studenter ha tillgång till KTH OneDrive. 

Fråga: Kan jag som anställd dela dokument med studenter?
Svar: Ja, eftersom både anställda och studenter kommer ha tillgång till KTH OneDrive kommer det vara möjligt att dela dokument med varandra.

Fråga: Kan jag ha olika synkinställningar på olika enheter?
Svar: Ja, OneDrive-klienten kommer ge dig möjligheten att kunna ha olika inställningar på olika datorer/enheter.

Fråga: Kan flera användare skriva i samma office dokument samtidigt?
Svar: Ja, användare av Office 2016 eller senare kan redigera filer samtidigt. Användare kan också redigera filer samtidig via Office online via en webbläsare.

Fråga: Vad händer med delade filer/kataloger som jag delat med KTH personer?
Svar: Kataloger som är delade med KTH personer kommer att återskapas vid kopiering. Filer som är delade kommer inte att återskapas vid kopiering.

Fråga: Kommer mina filer/kataloger som är delade med länk delas om igen automatiskt?
Svar:  Nej, filer/kataloger som är delade med länk kommer inte att återskapas automatiskt. Man får återskapa dessa igen och skicka nya länken till de som skall ha tillgång till filen/katalogen.

Fråga: Vad händer med delade filer/kataloger till externa personer?
Svar: Du kommer vara tvungen att återskapa dessa manuellt då vi inte kan återskapa dessa åt dig av säkerhetsskäl.

Fråga: Varför återskapar ni inte externa utdelningar?
Svar:  Av följande skäl så kommer vi inte återskapa externa delninger

  1. Vi vill inte automatiskt dela ut information med externa då vi inte känner till hur känslig informationen är
  2. Vi vet inte vilka som har länken idag
  3. Vi vill ta bort delningar som inte är aktuella längre

Fråga: Kommer det finnas ett alternativ till Box FTP i OneDrive?
Svar:  Vi kommer inte att erbjuda FTP möjligheter till OneDrive då det inte finns den möjligheten i OneDrive.

Fråga: Kommer ni kopiera mina "Box notes" till OneDrive?
Svar: Tyvärr så kommer vi inte kunna kopiera dina "Box Notes" till OneDrive då dessa "Box Notes" är proprietära till Box och kan inte kopieras över. Du kommer att behöva exportera ut de till ett annat format manuellt. 

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-14