Till innehåll på sidan

Inställningar för Evolution

Anvisning om hur du konfigurerar din KTH e-post i Evolution.

IMAP inställningar för att ta emot e-post

Server: webmail.kth.se

Välj SSL eller TLS och port 993

SMTP inställningar för att skicka e-post

Server: smtp.kth.se

Välj STARTTLS och port 587

Sätt hela användarnamn@kth.se som användarnamn för att skicka e-post.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-28