Problem med e-post som skickas till live, hotmail och outlook.com

E-post kommer inte fram till e-postlådor hos Microsoft.

System/Tjänst: E-postleverans till live.com, live.se, hotmail.com, hotmail.se eller outlook.com.
Ett fåtal mail har visat sig inte komma fram till Gmail heller då studenter har vidarebefordran av e-post.

Driftsstörning: Vissa mail som skickas via KTH kommer inte fram till mottagare på ovanstående e-posttjänster.

Status: Felet ligger inte på KTH:s sida och KTH kan inte påverka detta. De mail som inte kommer fram har lämnat KTH på korrekt sätt och mottagits av mottagande server.
Om e-posten vidarbefordras via KTH:s system kan avsändande eller mottagande system vara konfigurerarat för att eposten inte ska levereras via tredje part.

Vem påverkas: Studenter och övriga som har vidarebefordran på sin KTH mail till live.com, live.se, hotmail.com, hotmail.se eller outlook.com
Anställda påverkas inte eftersom det inte är tillåtet med vidarebefordran av e-post som anställd.

Hur driftstörningen påverkar dig: E-post skickade via KTH till någon av Microsofts webbmail-tjänster kommer inte in i mottagarens brevlåda.

Workaround:

Eftersom KTH bara är mellanhand då man har vidarebefordran av sin e-post kan KTH inte garantera att sändande och mottagande e-postsystem har inställningar som tillåter detta utan att skapa problem med e-postleveransen.

  • Ta bort vidarebefordran av e-post  och läs din e-post via KTH:s mail
  • Byt till en annan e-post-tjänst än live.com, live.se, hotmail.com, hotmail.se eller outlook.com
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-11-14