Beställa IT-produkter

Vem vänder man sig till för ett IT-inköpsbehov?

Beställa genom KTH IT-support

För alla användare som utnyttjar tjänsten KTH IT-arbetsplatsen (KTH Windows, KTH Mac samt KTH Ubuntu) ingår rådgivning vid inköp av dator. För de skolor som vill erbjuda sina anställda ytterligare nivåer av stöd och trygghet vid inköp av IT-produkter, samt hantering av inköpsrelaterade frågor erbjuder KTH IT-support tjänsten KTH IT-inköp.

Tjänsten har skapats med utgång från KTH IT-supports långa och gedigna erfarenhet av inköp av IT-produkter åt skolor, avdelningar och anställda. Tanken bakom grundutbudet i tjänsten är att i möjligaste mån förenkla inköpsprocessen i helhet och samtidigt förkorta tidsåtgången för den enskilda användaren. KTH IT-support har dessutom valt att göra tjänsten såpass flexibel att den i ett andra led kan anpassas och i möjligaste mån skräddarsys efter skolornas önskemål och behov för att ytterligare underlätta hanteringen av inköp för de skolor som väljer att knyta sig till den utökade tjänsten.

Beroende på vilket inköpsflöde respektive skola har - oavsett om skolan har tecknat "central datordrift av plattform inkl inköpsstöd", eller om det gäller stöd till skolans egna it-support och/eller inköpsfunktioner där ett stöd av produktspecialister är nödvändigt innan avrop - så gäller olika kontaktvägar.

Köpa direkt

Logga in i WISUM

Det är också möjligt att göra inköp antingen direkt via Wisum, eller via skolornas egna inköpsansvarig/inköpsorganisation.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp