Inget avtal för persondatorer PC och Mac

Publicerad 2020-02-18

Som tidigare meddelats står KTH avtalslösa sedan 1 december 2019 avseende ”klienter - persondatorer PC och Mac”.

Den senaste informationen i upphandlingen är att ytterligare en överprövning gjorts och denna har nu passerat Förvaltningsrätten och eskalerat till Kammarrätten.

  • Överprövning av Förvaltningsrättens beslut är överklagat av leverantör (redan genomförd)
  • Prövningsrätt hos Kammarrätten meddelas troligen i slutet av mars (dvs. om KR kommer ta upp målet)
  • Vid bifall hos Kammarrätten förväntas inköpsstoppet förlängas med ytterligare 3-6 månader

Vad gäller inom KTH:

I avvaktan på nytt avtal tillsammans med Umeå Universitet måste KTH agera för att stoppa otillåtna direktupphandlingar. Därför har följande beslut tagits och gäller från den 12 februari 2020:

  • Möjligheten att göra avrop på datorer i WISUM har stängs ner
  • Inköpstopp gäller för köp av persondatorer tills vi har det nya avtalet tillsammans med Umeå Universitet på plats

Hur agerar KTH nu:

  • KTH upphandling tillsammans med IT förbereder i skrivande stund för en förnyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets avtal av datorer som kommer omfatta ett större (mer generellt) behov för hela KTH fram till den 1 september 2020. Denna process är väldigt omfattande och tar en hel del kalendertid att genomföra, därav görs detta enbart om överprövningsbeslut bifalles av Kammarrätten.

I närtid finns följande möjligheter:

  • Respektive skola kan tillsammans med IT och Upphandling göra en förnyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets avtal när det gäller större volymer. Skolans inköpsansvarige är den som påkallar detta behov gentemot KTH Upphandling
  • IT-avdelningen har även köpt in 20 st bärbara datorer samt 30 st stationära datorer (all-in-one), båda varianterna med Windows operativsystem, dessa kan skolorna ta del av under denna period (genom köp). Dessa datorer är enbart till för nödsituationer ex. vid nyanställning där dator ej finns att tillgå eller om dator gått sönder och behöver ersättas omgående. De stationära datorerna finns att tillgå redan nu, medans de bärbara levereras den 20 mars (preliminär indikation).
  • Om du behöver en av ovan datorer ska du fylla i beställningsformulär samt i formulärets textfält ange varför denna order brådskar. Då kommer ordern i största möjliga mån att prioriteras, övriga beställningar läggs på vänt.
  • När det gäller Mac datorer kommer Upphandling tillsammans med IT göra en förnyad konkurrensutsättning i dagarna. Detta görs på 20 st bärbara Mac datorer med möjlighet till snabb leverans.

Vi beklagar uppkommen situation och de eventuella problem det kan innebära för er verksamhet. Vi kan just nu bara hoppas på att Umeå Universitet inom en nära överskådlig tid kan teckna avtal, som KTH kan nyttja. Vi håller er uppdaterade vid förändringar.


Vid frågor gällande upphandling och avtal kontakta oss på kth-ehandel@kth.se  eller Melanie Keltvik direkt på keltvik@kth.se  tfn: 8877
För andra IT-inköps frågor kontakta oss på it-support@kth.se  eller Birger Söderström direkt på brs@kth.se  tfn: 7807


Vänliga hälsningar,
KTH Upphandling och IT

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-18