Till innehåll på sidan

KTH Res- bilersättning

Publicerad 2022-12-07

KTH Res- bilersättning

System/Tjänst: KTH Res

Status: Detta är felanmält till leverantören med högsta prioritet.

Hur detta påverkar dig: Milersättning inte utbetalt i november

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-12-07