Till innehåll på sidan

Låsning av hörsalar

Publicerad 2021-03-01

Hörsalar på KTH återgår till att vara låsta

Från och med 2021-03-01 kommer hörsalar på KTH att återgå till att vara låsta och bara öppnas enligt bokningar. På samma sätt som innan pandemin startade.

Alla bokningar sker via Lokalbokningen. KTH tillämpar interndebitering för lokaler. För bokning och information följ länken: intra.kth.se/campus/gemensamma-lokaler-p/lokalbokning-1.49026

Enskilda studenter kan ej boka salarna.

Alla lärare på KTH ska ha behörighet på sina passerkort.
Skulle någon sakna lärarbehörigheten vänder man sig till servicecentret eller annan kortansvarig på sin skola som får skicka en beställning till kortexpeditionen.

Vid bokning öppnas salen 30 minuter innan bokad tid och stängs 15 minuter efter.
Undantag är vid tentamen, omtentamen och kontrollskrivningar då salarna öppnas en timme innan bokad tid samt vid förberedelsetid då salarna öppnas på bokat klockslag.

Vid bokning av D31 och D36 läggs access på passerkorten för de personer som är kontaktpersoner i TimeEdit.

Om en sal som är bokad ändå inte skulle vara öppen, om AV-utrustningen inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel, vänligen ring servicenummer 08-790 9200, så kopplar de dig till rätt instans.

9200 är öppet vardagar 08.00-16.30

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-01