Till innehåll på sidan

Leveransproblem för KTH certifierade datorer och tillbehör

Publicerad 2021-04-23

Komponentbrist hos datortillverkare

Grundorsaken till komponentbristen och långa leveranstider är den pågående pandemin som innebär en hög efterfrågan på datorer. Detta på grund av att fler människor jobbar hemifrån.

Det ger i sin tur ökad efterfrågan på komponenter som leder till att datortillverkarna inte kan producera i den takt som det finns behov för just nu.

Pandemin har även en global påverkan på transporter med extra långa leveranser som följd.

  • De normala leveranstiderna på tre veckor passeras med råge och leverantörernas beräknade leveranstider för KTH certifierade datorer beräknas just nu till:
    • Dell: 8-10 veckor
    • HP: flera månader
  • IT-avdelningen har tillsett så att det kommer finnas lånedatorer (Dell Latitude 7420 bärbar) från mitten av maj, till de som absolut behöver
  • Detta leveransproblem gäller även en hel del skärmar och andra tillbehör, men för dessa kan vi enklare välja andra modeller och därigenom få något snabbare leveranser med en ev. prishöjning som följd.

IT-avdelningen beklagar situationen, problemet ligger dock i tillverkarnas led! Vilket gör att vi har små möjligheter att påverka annat än att lösa den akuta bristen genom dessa lånedatorer.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-23