Till innehåll på sidan

Planview Projectplace fasas ut

Publicerad 2021-09-24

Vi vill uppmärksamma alla om att nuvarande avtal med Sunet för tjänsten Projectplace upphör och alla användare av systemet måste vidta åtgärder.

System/Tjänst: Planview Projectplace

Eftersom vårt avtal med löper ut kommer samtliga projekt i Projectplace stängas 1 november 2021 och du kommer därför behöva att ladda ned allt material du vill spara före detta datum.

Om du vill ladda ner ditt material så går du till din arbetsyta > administration > om arbetsytan > klicka på knappen ”Ladda ner arbetsyta”.

Projectplace

Möjlighet till förlängning av licens

Det går att förlänga licensen för de projekt som behöver pågå längre än till och med 2021-12-31, men då måste vi få information om vilket projekt det rör sig om och hur länge det behöver förlängas.

OM du har ett/flera projekt som måste kvarstå i Projectplace, fyll omedelbart i denna enkät:

survey.kth.se/Survey/498
 

Licenskostnaden kommer bli högre efter 31 december 2021 och därför vill vi endast att projekt som är helt beroende av Projectplace förlängs.

Det är också först när vi vet hur många projekt och användare det rör sig om som vi kan göra en beräkning av kostnad per projekt/skola.

Om du är osäker är du alltid välkommen att kontakta KTH IT-Support  så slussar vi dig till rätt person.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-24