Till innehåll på sidan

Verktyg för distansarbete

Publicerad 2020-03-12

Högt tryck på verktyg för distansarbete

Under rådande förhållanden med Corona virus blir det vanligare att fler på KTH jobbar på distans. Detta ökar trycket på de tjänster vi tillhandahåller för distansarbete och man kan stundtals uppleva driftstörningar.

Vi har extra bevakning på dessa system och ser över utökning av kapacitet i form av licenser och prestanda för att möta det ökade trycket.

Använd bara dessa tjänster om ni verkligen behöver för att tillgängliggöra resurser för de som vekligen behöver använda dessa resurser.

Ett exempel är VPN. De flesta verktyg är webb-baserade och behöver inte VPN-uppkoppling. VPN behövs oftast enbart för att ha åtkomst till hemmakatalog och gemensamma mappar.

Information om tjänster för distansarbete: Arbeta på distans

Information om verktyg för kommunikation: Digitala möten och föreläsningar

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-03-12