Till innehåll på sidan

AFS-Omstart av vissa servrar.

Användare av desktopmiljö med hemkatalog i AFS (KTH Ubuntu) bör logga ut innan.
Administratörer av långvariga beräkningsjobb bör se över risk för påverkan.

Tid: Ti 2022-02-08 kl 20.00

Vem påverkas: Användare med hemkatalog i AFS (KTH Ubuntu)

Hur detta påverkar dig: Blir kortar avbrott då omstart av servrar sker. Användare av desktopmiljö med hemkatalog i AFS (KTH Ubuntu) bör logga ut innan.
Hemkatalog är ej tillgänglig för inloggade användare. Detta kan krasha en inloggad grafisk session, och i värsta fall orsaka problem med den grafiska miljöns (Gnomes) personliga inställningar som hindrar inloggning. I så fall kan inställningarna rensas med gnome-cleanup, se FAQ .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-20