Akut stängning av port 3389 i KTH:s gränsroutrar

Allvarliga sårbarheter har upptäckts i Remote Desktop

Tid: On 2019-05-15 kl 17.00

Vem påverkas: Anställda som behöver koppla upp sig via Remote Desktop till datorer på KTH.

Hur detta påverkar dig: Det går inte längre att koppla upp sig utan att använda VPN eller RDP-gateway

Länkar:

VPN: VPN

RDP-Gateway för Windows: KTH Windows från Windows

RDP-Gateway för Mac: KTH Windows från macOS

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-05-15