Begränsning av åtkomst till UG.KTH.SE utanför KTH's nät

Information om begränsning av åtkomst till UG.KTH.SE utanför KTH's nät

Tid: To 2019-06-27 kl 08.00

Den 27:e juni så kommer all access till UG.KTH.SE domänens domänkontrollanter att begränsas.

För att kunna komma åt UG.KTH.SE så kommer man vara tvungen att vara på KTH's interna nät eller sitta på KTH's eduroam.
Om man är utanför KTH så kommer man att vara tvungen att använda sig av VPN för att ansluta sig mot domänkontrollanterna.

Vilka påverkas:
Förändringen kommer att påverka KTH Windows klientmiljön och dess kommunikation med domänkontrollanterna. Denna förändring kommer inte att påverka KTH Windows klienternas funktionalitet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-06-04