Till innehåll på sidan

Common och Transfer på homer.ad.scilifelab.se stängs

Nätverksenheter kommer att avvecklas

Tid: Må 2024-03-11

Exportera till kalender

Vem påverkas: Anställda på Scilifelab som använder nätverksenheterna Common och Transfer på homer.ad.scilifelab.se

Hur detta påverkar dig: Nätverksenheterna kommer att stängas. Om du använder dessa nätverksenheter och behöver en annan lösning, kontakta it-support@scilifelab.se

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09