Till innehåll på sidan

Confluence-Uppdatering

Var god spara ditt arbete och logga ut i god tid.
Uppgradera Confluence till den senaste versionen på grund av säkerhetsproblem.

Tid: On 2021-09-01 kl 13.30 - 15.30

System/tjänst: Confluence

Vem påverkas: Användare av Confluence

Hur Servicefönstret påverkar dig: Tjänsterna kan vara oåtkomliga under denna tid

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-01