Till innehåll på sidan

Edge-ärendehanteringssystem

Uppgradering till den senaste versionen

Tid: Ti 2021-09-21 kl 19.00 - On 2021-09-22 kl 02.00

Vem påverkas: Handläggare i ärendehanteringssystemet Edge (https://edge.sys.kth.se)

Hur detta påverkar dig: Systemet kommer att vara offline från 2021-09-21 19.00 till 2021-09-22 02.00 .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-25