Till innehåll på sidan

Edge-ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem Edge (https://edge.sys.kth.se) kommer att uppgraderas till den senaste versionen.

Tid: Ti 2022-10-04 kl 20.00

Vem påverkas: Handläggare i ärendehanteringssystemet Edge (https://edge.sys.kth.se)

Hur detta påverkar dig: Ärendehanteringssystemet Edge (https://edge.sys.kth.se) kommer att uppgraderas till den senaste versionen.
Uppgraderingen kommer att ske mellan 2022-10-04 20:00 - 2022-10-05 03:00..
Under denna tid kan systemet vara oåtkomligt.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-26