Efecte Edge uppgraderas

Ärendehanteringssystemet Edge (https://edge.sys.kth.se) kommer uppgraderas

Tid: Må 2019-09-30 kl 17.00 - 22.00

System/Tjänst: Edge- ärendehanteringssystemet

Vem påverkas: De som använder sig av ärendehanteringssystemet Edge

Hur detta påverkar dig: Systemet kan vara onårbart ca. 30 minuter under denna tid.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-30